Home CNC GIẢM TỐC ĐỘ CHẠY DAO NHANH

GIẢM TỐC ĐỘ CHẠY DAO NHANH

345
0

Trong khi gá lắp chi tiết hoặc kiểm chứng chương trình mới trên máy, người vận hành CNC có thể chọn tốc độ chạy dao nhanh chậm hơn so với giá trị cực đại được nhà chế tạo máy thiết lập. Sự điều chỉnh này được thực hiện thông qua công tắc rapid override trên bảng điều khiển. Công tắc này thường có bốn vị trílựa chọn, tùy theo máy và kiểu bộ điều khiển (Hình 19.6).

 

Hình 19.6. Công tắc vượt qua chuyển động nhanh xác lập với tốc độ 100%

19.6

Các vị trí thứ hai, thứ ba, và thứ tư trên công tắc này được định mức theo số phần trăm tốc độ nhanh thực tế – 25%, 50%, và 75%, do nhà chế tạo máy xác lập. Xác lập thứ nhất, F0 (hoặc Fl) là tốc độ chạy dao nhanh được xác định thống qua tham số hệ thống điều khiển. Xác lập F0 (hoặc Fl) luôn luôn thấp hơn các xác lập khác, dưới 25%.

Cấu hình của công tắc rapid override có thể khác nhau tùy theo nhà chế tạo máy. Trên một số máy, chuyển động nhanh có thể dừng hoàn toàn, trên các máy khác, dao sẽ chuyển động với số phần trăm thấp nhất và không thể dừng nếu chỉ dùng công tắc này.

Trong sản xuâ’t thực tế, sau khi kiểm chứng và tôi Ưu hóa chương trình để có năng suất và hiệu suất cao nhất, công tắc này phải xác lập ở vị trí 100% để rút ngắn thời gian chu kỳ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here