Home Cơ điện tử Hiệu chỉnh quỹ đạo của dao phay

Hiệu chỉnh quỹ đạo của dao phay

413
0

Điểm đích đến của dụng cụ được biết trong lập trình. Dịch chuyển của dụng cụ tương ứng với đường đi của tâm điểm. Đường đi của dụng cụ trong gia công phay biên dạng bị thay đổi trong hướng dẫn tiến, bị lệch sang trái hoặc phải của biên dạng (Hình 1).

kv3

Hiệu chỉnh đường đi của dụng cụ cho phép việc lập trình biên dạng của chi tiết, qua đó hệ điểu khiển thông qua tính toán đường đi của tâm dao phay. Sự kích hoạt của hiệu chỉnh đường đi được tác động bằng lệnh G 41, nếu dụng cụ được tìm thấy ở hướng dẫn tiến bên trái biên dạng. Nếu tìm thấy dụng cụ bên phải biên dạng, ta lập trình với G 42. Với G 40 thì hiệu chỉnh đường đi được hủy bỏ.

G 41 dụng cụ bên trái của biên dạng

G 42 dụng cụ bên phải của biên dạng.

G 40 xóa hiệu chinh đường đi của dụng cụ

Việc dịch chuyển đẩu tiên được thực hiện sau kích hoạt của lệnh G 41 hoặc G 42 sao cho tâm điểm của dao phay nằm trên đường thẳng góc với biên dạng kế tiếp của điểm đích đã được lập trình (Hình 2)

.kv4

Khoảng cách của tâm điểm dao phay hiện thời tương ứng với bán kính dụng cụ, được hệ điều khiển truy xuất từ bộ nhớ các dữ liệu của dao cất. Để tránh việc vi phạm biên dạng thông qua chuyển động bù chưa kết thúc, nên chọn điểm phụ P1 nằm ngoài chi tiết được lập trình như là điểm biên dạng đầu tiên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here