Điện-Điện Tử

Hướng dẫn đo công suất tác dụng mạch điện xoay chiều một pha

Muốn đo công suất phụ tải một pha, ta dùng oát-mét một pha. Cuộn dây điện áp oát-mét mắc song song với phụ tải, còn cuộn dây dòng điện mắc nối tiếp với phụ tải (hình 9.17).

Muốn đo công suất phụ tải một chiều ta cũng có thể dùng oát-mét một pha, hoặc dùng vôn-mét và ampe-mét đo đồng thời điện áp và dòng điện qua phụ tải, sau đó tính công suất: p = UI.

Post Comment