Home Gia công Kế hoạch lắp ráp

Kế hoạch lắp ráp

416
0
  • Điều kiện tiên quyết

Kế hoạch lắp ráp bắt đầu ngay từ khâu thiết kế. Người thiết kế phát triển những chi tiết rời sao cho chúng có thể được ráp với nhau đơn giản và nhanh cũng như có thể tháo rời trở lại theo nhu cầu. Thí dụ như vòng bi trong Hình 1 có thể lắp ráp nhanh hơn với trục bậc.

laprap

Bảo đảm chất lượng là phải bảo đảm những chi tiết rời có thể hoàn thành chức năng, được làm sạch và cắt rìa xờm (làm sạch ba via) để lắp ráp.

Kế hoạch lắp ráp

Ngoài những bản vẽ cắn thiết cho việc lắp ráp thì kế hoạch lắp ráp còn có những hướng dẫn việc thực hiện quy trình lắp ráp.

Thành phần của kế hoạch lắp ráp

  • Trình tự của việc ráp lại với nhau
  • Gá, dụng cụ và phương tiện phụ trợ cẩn thiết
  • Dụng cụ đo và kiểm tra
  • Thời gian định mức cho việc lắp ráp

Thuộc về kế hoạch lắp ráp là tất cả những gì cẩn thiết cho việc lắp ráp, được chuẩn bị sẵn sàng sử dụng với thời gian định mức tại nơi lắp ráp (Hình 2).

laprap1

  • Các bước lắp ráp

Lắp ráp cụm.Trong nhiều trường hợp, điều tiện lợi là lắp ráp những chi tiết rời để thành cụm trước tiên (Hình 3). Nhằm bảo đảm cho sự chính xác trong việc lắp ráp và với sự chtnh xác đó bảo đảm tính hữu dụng của máy, ngay ở công đoạn này, vị trí đối nhau của chi tiết rời được kiểm soát. Sai lệch xác định sẽ được xử lí thông qua điều chỉnh hoặc gia công lại.

lapra2

Lắp hoàn chỉnh. Trong lắp ráp cuối cùng, những cụm được lắp ráp lại với nhau để cho ra máy hoặc thiết bị hoàn chỉnh (Hình 4).

laprap3

Tháo rời: Để kiểm tra hoặc sửa chữa cũng như dễ dàng hơn trong việc vận chuyển đối với máy lớn, những sản phẩm hoàn tất đã lắp ráp được tháo rời. Giống như lấp ráp, việc tháo rời cũng phải lên kế hoạch chi tiết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here