Home Gia công Kết nối chốt

Kết nối chốt

16
0
  • Mục đích sử dụng

Với chốt, người ta làm nên kết nối tháo ra được.

Chốt được sử dụng làm

  • Chốt định vị để bảo đảm vị trí các chi tiết (Hình 1).
  • Chốt gắn chặt cho kết nối lực và/hoặc cho kết nối chắc.

Chốt cắt để ngăn ngừa thiệt hại cho các chi tiết máy

knchot knchot1 knchot2 knchot3 knchot4

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here