Home Gia công Kết nối chốt

Kết nối chốt

269
0
  • Mục đích sử dụng

Với chốt, người ta làm nên kết nối tháo ra được.

Chốt được sử dụng làm

  • Chốt định vị để bảo đảm vị trí các chi tiết (Hình 1).
  • Chốt gắn chặt cho kết nối lực và/hoặc cho kết nối chắc.

Chốt cắt để ngăn ngừa thiệt hại cho các chi tiết máy

knchot knchot1 knchot2 knchot3 knchot4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here