Home Gia công Kết nối dạng có tải trước

Kết nối dạng có tải trước

269
0

ở kết nối dạng tải trước, momen quay truyền động ban đẩu bằng kết nối lực. Then dẫn động (Hình 2) lắp ghép trục và đùm, trong đó then không nằm bên cạnh trong rãnh đùm. Khi lực ma sát bị vượt qua momen quay chủ yếu được chuyển qua dạng kết cấu cứng vì bây giờ các bể mặt bên của trục và rãnh đùm nằm bên then.

then1

Kết nối dạng có tải trước là

Kết nối bằng then

Kết nối côn với lò xo đĩa

Kết nổi bằng răng mặt đẩu

Kết nối bằng vật liệu

ở kết nối bằng vật liệu chi tiết được giữ chặt qua lực cố kết và lực bám, thí dụ nhưvỏbợtrục (Hình 1, trang 204) bằng hai phần hàn dính lại.

Kết nối bằng vật liệu chắc là

Kết nối bằng hàn, kết nối bằng hàn vẩy và kết nối bằng dán.

Kết nối cô’ định và kết nối di động (lỏng)

Qua ghép nổi xuất hiện kết nổi cố định hay di động (Hình 3). ở kết nối cố định các chi tiết luôn luôn có cùng vị trí với nhau, ở kết nối di động vị trí của chi tiết ghép nối với nhau có thể thay đổi, thí dụ như một bánh răng nhỏ (bánh răng chủ động) có thể trượt (di động) trên một trục then hoa.

then2

Kết cấu cố định và kết cấu di động có thể là tháo rời hoặc không tháo rời. ở kết cấu tháo rời các chi tiết lắp chung có thể tháo rời không bị hủy (Hình 4).

ở kết nối không tháo rời các vị trí kết nối hoặc chi tiết phải bị hủy (Hình 5).

 

then3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here