Home Cơ điện tử Khái quát về lập trình cho bộ điểu khiển lôgic lập trình...

Khái quát về lập trình cho bộ điểu khiển lôgic lập trình PLC

345
0

Bộ điều khiển lập trình chứa chuỗi thứ tự mệnh lệnh điều khiển (Hình 2).

att1

Trong phẩn vận hành có lưu toàn bộ tập hợp các mệnh lệnh sử dụng một ngôn ngữ lập trình nhất định để cung cấp cho bộ điểu khiển lập trình PLC. Trong phẩn toán hạng có tất cả các tham số của bộ điểu khiển lập trình, chẳng hạn cổng vào E, cổng ra A, bộ định giờ T. Đặc biệt là bít nhớ (cờ), thí dụ M 0.1. Các bộ nhớ dạng 1 -Bit này được sử dụng để lưu các kết nối tạm. Nếu điện áp của bộ điều khiển lập trình bị đút đoạn (giảm), trên nguyên tắc những nội dung lưu này sẽ mất đi. Đằng sau số toán hạng chứa địa chỉ Byte và Bit, có thể đọc từ cấu hình phần cứng của bộ điều khiển lập trình (Hình 3). Đối với bộ điều khiển lập trình CPU 314IFM, cổng vào có thể có các địa chỉ từ E 124.0 đến 124.7.

att2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here