Home CNC Khoảng cách dịch chuyển theo trục Z

Khoảng cách dịch chuyển theo trục Z

256
0

Để diễn dịch cách thức hệ thống CNC sử dụng lệnh bù chiều dài dao, nhà lập trình hoặc người vận hành phải có khả năng tính toán khoảng cách dịch chuyển của dụng cụ cắt. Logic của sự bù chiều dài dao khá đơn giản:

Giá trị bù H sẽ đuợc cộng vào vị trí đích Z nếu dùng 643, do G43 được định nghĩa là bù chiều dài dao dương.

Giá trị bù H sẽ được trừ khỏi vị trí đích Z nếu dùng G44, do G44 được định nghĩa là bù chiều dài dao âm.

Vị trí đích trong cả hai trường hợp đều là giá trị tuyệt đối của trục Z trong chương trình. Nếu biết xác lập trục Z của bù chi tiết (G54 — G59), giá trị H và đích Z, có thể tính chính xác khoảng cách dịch chuyển. Hệ điều khiển sẽ sử dụng công thức:

Zd = w2+Zt+ H

Trong đó:

Zd: khoảng cách dịch chuyển theo trục Z (hành trình thực)

w2: giá trị tọa độ làm việc đối với trục Z. Zt: vị trí đích trên trục Z (tọa độ Z)

H: giá trị của số bù H được áp dụng.

Ví dụ – WZ = 0

G43 Z0 .1 H01 … trong đó:

G54 theo trục Z được xác lập là Z0, vị trí đích trên trục Z là .10 và H01 được xác lập là -6.743, khoảng cách dịch chuyển sẽ là:

Zd        =          0 + (+.1) + (-6.743)

=          0 + .1 – 6.743   = -6.643

Khoảng cách dịch chuyển hiển thị sẽ là Z-6.643

Để bảo đảm công thức này luôn luôn chính xác, bạn hãy thử thay đổi vài giá trị

Ví dụ – WZ= .0200

Trong ví dụ này, chương trình có block

G43 Z1.0 H03 ….trong đó:

G54 theo trục Z được xác lập là.0200, đích trên trục Z là Z1.0 và giá trị của H03 là -7.47.

Zd        =          (+.02)  + (+1.0) + (-7.47)

=          .02 + 1.0 – 7.47 =-6.45

Kết quả là đúng, dao sẽ chuyển động theo trục Z hướng đến chi tiết, và khoảng cách dịch chuyển sẽ là Z-6.45

Trong ví dụ cuối, vị trí đích là âm:

Ví dụ – W2 = .0500

Block chương trình có tọa độ Z âm

G43Z-0.G25 H07 trong đó:

G54 theo trục Z được xác lập là.0200, đích trục Z là -0.G25 và H07 là -8.28. Tính toán khoảng cách dịch chuyển cũng sử dụng công thức nêu trên với các giá trị khác:

Zd        =          (+.02)  + (-.G25) + (-8.28)

=          .02 – .G25 – 8.28 = -8.885

Công thức này vẫn chính xác và có thể dùng để tính toán khoảng cách dịch chuyển bất kỳ theo trục Z.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here