Home Gia công Kiểm tra kết nối hàn

Kiểm tra kết nối hàn

364
0

Chất lượng của một kết nối hàn không chỉ nằm ở thiết bị máy móc và vật liệu được sử dụng mà còn tùy thuộc cơ bản vào kỹ năng chuyên môn và độ tin cậy của thợ hàn. Chất lượng mối hàn kết nối được đặt yêu cầu cao ở chế tạo kết cấu thép, chế tạo đường ống, chế tạo máy, trong kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật giao thông và trong hàng không và không gian. Chất lượng của một kết nối hàn thường phải được kiểm tra xác minh.

Sự kiểm tra không phá hủy (Trang 299) được thực hiện với phương pháp thẩm thấu màu, phương pháp bột nam châm (bột từ), kiểm tra bằng siêu âm và kiểm tra bằng X quang.

Sự kiểm tra có phá hủy mối hàn rất cần thiết khi chứng minh giá trị sức bền cơ học hoặc tiết diện của mối hàn (Hình 1) phải được khảo sát. Việc bẻ mối hàn 180° cũng thuộc vào sự kiểm tra có phá hủy để kiểm tra khuyết tật kết nối hay xỉ tạp (Hình 2). Một mối hàn tốt vẫn giữ nguyên vẹn, mối hàn xấu thì gãy.

knh

Với các cấu kiện hàn bắt buộc phải nghiệm thu thí dụ như bổn áp lực, thì chỉ được phép đưa vào những chuyên viên hàn đã được chứng nhận.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here