Home Cơ điện tử Lập trình của biên dạng chi tiết

Lập trình của biên dạng chi tiết

560
0

tn1

Hai chương trình, một để phay phôi (Hình 1) và một cho chi tiết được tiện tinh (Hình 2) chỉ chứa những điều kiện dịch chuyển và trị số tọa độ. Những câu lệnh trước đó cho việc dịch chuyển điểm gốc, gọi dụng cụ cắt và lệnh chuyển mạch được giải thích trong thí dụ lập trình cho chi tiết phay (Trang 549) và cho chi tiết tiện (Trang 543). Trị sổ tọa độ để lập trình ở mỗi câu lệnh được lấy từ điểm đích phải chạy đến. Bảng 1 chứa một đoạn chương trình với các giải thích.

Bảng 1:Đoạn chương trình cho việc sản xuất biên dạng chi tiết (Hình 1)
Chương trình cho chi tiết máyGiải thích
% 1007

N50G01 Y55 N55 X30Y70 N60 X50

N65G03 X74Y70 112 J0

N70 G01 X90

N75 G02X100Y60 IOJ-IO

N80 G01 Y30

N85 G03 X80Y10I0J-20

N90 G01 X9

Khởi đầu chương trình, số chương trình

Những câu lệnh chuần bị, Lệnh gọi dao và điều chỉnh dụng cụ

Nội suy đường thẳng đến điểm P1

Nội suy đường thẳng đến điểm P2

Nội suy đường thẳng đến điểm P3

Nội suy cung tròn ngược chiều kim đổng hồ đến điểm P4

Nội suy đường thẳng đến điểm P5

Nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hổ đển điểm P6

Nội suy đường thẳng đến điểm P7

Nội suy cung tròn ngược chiều kim đổng hồ đến điểm P8

Nội suy đường thẳng đến 1 mm qua điểm P0

tn2

Trong chi tiết tiện trị sổ tọa độ X phẩn lớn được thông báo bằng đường kính, nhờ đó các kích thước trong bản vẽ được tiếp nhận trong lập trình. Hệ điều khiển tính chuyển đổi đường kính ra rađian (Rad). Vị trí của tâm vòng tròn thông báo theo gia sổ từ điểm khởi đầu của vòng tròn đi ra. Trong đuôi trục (Hình 2) biên dạng được tiện tinh, ở máy tiện bước tiến được lập trình với đơn vị mm mỗi một vòng, ở biên dạng nhỏ dẩn, người ta phải lập trình với trị số nhỏ hơn (Bảng 2).

Bảng 2: Đoạn chương trình cho việc tiện tinh của cổ trục phôi (Hình 2)
Chương trình cho chi tiết máyGiải thích
N70 G01 X25 Z-3 F0.1Tiện cạnh vát đến P1, dẫn tiến 0,1 mm
N7SZ-15Tiện theo chiều dài đến điểm P2
N80 X20 Z-19.33 F0.08Tiện với contour giảm dán đến điểm P3, vận tốc dẫn tiến nhò hơn
N85 Z-22.5 F0.1Tiện theo chiểu dài đến điểm P4, dẫn tiến 0,1 mm
N90 G02 X25 Z-2512.5 K0Nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hổ đễn điểm P5
N95 G01 X32Tiện mặt đẩu đến P6
N100X40Z-29Tiện cạnh vát đến P7
N105Z-39Tiện vai trục đển P8
NI 10X46Tiện mặt đẩu đến P9
N115G03 X54Z-43 I0 K-4Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ đến điểm P10
N120 G01 Z-45Tiện theo chiều dài đến điềm P11
NI25 X59Tiện mặt đẩu đến P12
N130 X62Z-46Tiện đến điểm cuối P13 ngoài đường kính thô

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here