Home CNC LỆNH KIỂM TRA VỊ TRÍ TRẢ VỀ

LỆNH KIỂM TRA VỊ TRÍ TRẢ VỀ

427
0

Lệnh chuẩn vị G27 thực hiện chức năng kiểm tra. Mục đích duy nhất là kiểm tra (có ý nghĩa xác nhận) vị trí lập trình trong block chứa G27 có ở đúng điểm quy chiều Zero máy hay không. Nếu đúng, đèn báo trên bảng điều khiển đôi với từng trục đạt đến vị trí này sẽ sáng. Nếu vị trí đạt được không phải là Zero máy, sự xử lý chương trình sẽ tạm dừng với điều kiện lỗi hiển thị trên màn hình sẽ cảnh báo.

Nếu vị trí khởi động dao được lập trình tại quy chiều Zero máy (chuẩn máy), thì nên trở lại vị trí này khi hoàn tất sự gia công với dao đó. Điều này thường được thực hiện trên các máy tiện CNC, nếu sự thay (phân độ) dao thường xảy ra trong cùng một vị trí, dù vị trí đó chưa hẳn là Zero máy. Nói chung, vị trí an toàn là gần chi tiết gia công.

Định dạng đối với lệnh G27 là:

G27 X. . Y Z. .

Trong đó phải chuyên biệt ít nhất một trục.

Khi được dùng trong chương trình, dụng cụ cắt sẽ tự động chạy nhanh (không cần G00) đến vị trí được chuyên biệt theo các trục trong block G27. Chuyển động này có thể theo chế độ số gia hoặc chế độ tuyệt đối. Chú ý, không sử dụng lệnh G28.

N1G20

N2 G50 X7.85 Z2.0    (OLDERMETHODONLY)

N3 G00 T0400 M42

N4 G96 S350 M03

N5 G00 G42 X4.125 Z0.1 T0404 M08

N6 G01 Z-1.75 F0.012

N7 U0.2 F0.04

N8 G27 G40 X7.85 Z2.0 T0400 M09

N9 M01

Trong ví dụ này, block N8 chứa G27, nhưng không có G00 hoặc G28. Block này ra lệnh cho máy CNC trở về vị trí X7.85Z2.0 và kiểm tra khi đến vị trí đích, xem đó có phải là Zero máy theo mọi trục (hai trục trong ví dụ này) đã chuyên biệt hay không. Đèn xác nhận sẽ sáng nếu vị trí Zero máy được khẳng định. Nếu không, chương trình sẽ dừng lại, cho đến khi khắc phục được nguyên nhân.

Bạn hãy so sánh điểm bắt đầu trong block N2 và điểm kết thúc trong N8. Giá sử vị trí này ở điểm quy chiều Zero máy theo cả hai trục X và Z, ví dụ nêu trên sẽ xác nhận vị trí trong block N8. Giá sử có sai sót nhỏ khi viết N8, giá trị X được nhập là X7.58 thay vì X7.85:

N8 G27 G40 X7 . 58 Z2 . 0 T0400 M09

Trong trường hợp này, hệ điều khiển sê đưa ra điều kiện lỗi. Lỗi này hiển thị tự động trên màn hình (cảnh báo). Hệ thống sẽ không xử lý phần còn lại của chương trình, cho đến khi lỗi được chỉnh sửa. Đèn báo Cycle Start sẽ tắt để tìm nguyên nhân của vấn đề. Khi tìm nguyên nhân, bạn hãy kiểm tra cả hai vị trí, block vị trí khởi đầu và block vị trí cuối. Lỗi có thể xảy ra ở một trong hai block đó. Ngoài ra, bạn cần lưu ý trục bất kỳ không được chuyên biệt trong block sẽ không được kiểm tra vị trí thực của trục đó.

Điểm quan trọng kế tiếp là sự xóa bù bán kính dao và bù dao. Lệnh chuẩn bị G27 cần được lập trình với lệnh G40 và Txx00 có hiệu lực (G49 hoặc H00). Nếu sự bù dao hoặc bù bán kính dao vẫn có hiệu lực, sự kiểm tra sẽ không thề hoàn chỉnh, do điểm quy chiều dao bị lệch theo giá trị bù.

Dưới đây là cách thức chương trình thứ nhất (ví dụ 1) nêu trên có thể được chỉnh sửa để chấp nhận lệnh G27. Bạn hãy lưu ý G27 sẽ chỉ chuyển động đến các tọa độ đã chuyên biệt, không đến điểm trung gian bất kỳ. Block N65 sẽ trở thành block kiểm tra thực sự. Hệ điều khiển sẽ dịch chuyển các trục máy đến X10.0Y3.0 và kiểm tra (xác định) xem vị trí này có phải là điểm quy chiều Zero máy hay không. Đây là lý do Ví dụ 1 có thể được chỉnh sửa, nhưng không đúng với Ví dụ 2.

N1 G20

N58 G50 X10.0 Z3.0 S1000 (OLDER METHOD ONLY)

N59 G00 T0300 M42

N60 G96 S400 M03

N61 G00 G41 X4.0 Z0.15 T0303 M08

N62 G01 Z-2.45 F0.012

N63X3.0M09

N64 G00 G40 X3 . 5 Z0.15 M05

N65 G27 X10.0 Z3 . 0 T0300

N66 M01

Sự kiểm tra trả về điểm quy chiều máy có thể được thực hiện trong chế độ số gia hoặc chế độ tuyệt đốì. Nhóm lệnh tuyệt đối trong block N65 (ví dụ nêu trên) có thể được thay bằng chế độ số gia.

N65 G27 U6.5 W2.85 T0300

Đây là nhược điểm của lệnh này. Cái giá phải trả khi sử dụng lệnh kiểm tra là sự tổn thất thời gian chu kỳ. Do sự giám tốc độ chuyển động dao được thiết lập trong lệnh này từ bộ điều khiển, có thể cần 1-3 giây để thực thi lệnh G27. Đây có .thể là tổn thất khá lớn, nếu có nhiều dao sử dụng kiểm tra G27 trong từng chương trình.

Lệnh G27 ít khi được dùng với xác lập bù hình học cho dụng cụ cắt, là phương pháp thông dụng hiện nay. Lệnh G50 đã cũ, không dùng trên các máy tiện CNC hiện đại, nhưng nhiều máy tiện trong công nghiệp vần còn cần sử dụng xác lập G50.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here