Home CNC LỰA CHỌN THỜI GIAN TẠM DỪNG

LỰA CHỌN THỜI GIAN TẠM DỪNG

165
0

Rất ít khi thời gian tạm dừng dwell vượt quá vài giây, hầu hết đều dưới một giây. Dwell luôn luồn là thời gian không gia công, do đó phải được chọn với thời lượng ngắn nhât cần thiết để hoàn tất hoạt động được yêu cầu. Thời gian để hoàn tất thao tác máy hoặc phụ tùng máy thường do nhà chế tạo máy đề nghị. Sự lựa chọn thời gian dwell đối với các mục đích cắt gọt luôn luôn là trách nhiệm của nhà lập trình. Tuy nhiên, một số nhà lập trình thường lập trình thời gian tạm dừng quá dài. Một giây dường như chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng bạri hãy xét ví dụ dưới đây:

Trong một block chương trình, hàm dwell được gán thời lượng là một giây. Tốc độ trục chính được chọn là 4805/min và dwell được áp dụng ở 50 vị trí trên chi tiết có lẽ với nguyên công khoan điểm. Điều đó có nghĩa là chu kỳ thời gian đốì với từng chi tiết dài thêm 50 giây với dwell so với không có dwell. Năm mươi giây dường như không quá bất hợp lý. Nhưng có thật sự cần thiết không? Bạn hãy thử suy nghĩ và tính toán. Nếu buộc phải sử dụng dwell, bạn hãy tính thời lượng tối thiểu có thể thực hiện công việc đó. Có thể dễ dàng lựa chọn thời lượng dwell một cách tùy ý. Trong ví dụ này, thời lượng dwell tối thiểu chỉ là 0.125 giây:

60 / 480 = 0.125

Thời lượng dwell tối thiểu này nhỏ hơn 8 lần so với dwell được lập trình một giây. Nếu sử dụng dwell tôi thiểu thay cho dwell được chọn, thời gian chu kỳ sẽ chỉ tăng 6.25 giây, thay vì 50 giây, sự cải thiệt rõ rệt về hiệu suất chương trình và năng suất trên máy công cụ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here