Home Gia công Mục đích của bảo trì

Mục đích của bảo trì

632
0

Một mục đích chính của bảo trì là sự gia tăng hiệu quả kinh tế của xí nghiệp.Trong việc này phải giữ gìn sức khỏe nhân viên và giữgìn một môi trường đáng sống.

  • Mục đích hiệu quả kinh tế

Mục đích hiệu quả kinh tế của sự bảo trì bao gồm việc bảo đảm khả năng sản xuất của thiết bị kỹ thuật hay hệ thống sản xuất với chi phí thuận lợi nhất.

Sự bảo quản có thể do nhân viên của xí nghiệp (tự bảo trì) hoặc do công ty ngoài thực hiện.

Nếu có xu hướng tự bảo trì, nhân viên điều khiển máy phải được huấn luyện ý thức trách nhiệm và phát triển một sự nhạy bén cao đối với sự bất thường hay sự cố trong sản xuất và trong gia công.

baotr1

  • Mục đích nhân đạo và sinh thái

Sự định hướng nhân đạo của bảo trì nhằm giữ gìn sức khỏe và khả năng làm việc của nhân viên, cũng như làm sạch môi trường và bảo đảm nguồn tài nguyên.

Vì thế thí dụ nhưdung dịch bôi trơn làm nguội hay dầu cũ phải được xử lý đúng cách, lưu trữ và giải quyết chất thải dưới sự lưu ý về bảo vệ và giữ gìn môi trường. Những chất thải không bao giờ được đổ bỏ hoặc để chảy vào đường cống thoát nước công cộng hay sông rạch.

baotr2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here