Home Cơ điện tử Những đoạn đường bao

Những đoạn đường bao

283
0

Việc ứng dụng những đường bao làm cho công việc lập trình dễ dàng hơn. ở phẩn lớn các hệ điều khiển, ta có thể thêm vào ở cuối câu lệnh với dịch chuyển những lệnh chương trình cho phép đưa vào bán kính, cạnh vát hoặc chích rãnh thoát (Hình 1).

ka1

Để tính toán những điểm chuyển tiếp, hệ điều khiển cẩn bổ sung thêm một câu lệnh tiếp theo với chuyển động vận hành. Cũng như thế trục tọa độ cực giúp cho việc lập trình dễ dàng hơn (Hình 2). Với việc cho biết góc xuất phát từ trục z dương và điểm đích hoặc ở hướng X hay hướng z, có thể loại bỏ được việc tính toán những điểm biên dạng khi cho biết góc. ở những câu lệnh nhưthế người ta có thể thêm vào bán kính hoặc cạnh vát.

Với việc thông tin 2 lần về góc và lập trình điểm đích, hệ điều khiển có thể tính toán điểm cắt của cả hai đoạn thẳng (Hình 3).

ka2

Bán kính hoặc cạnh vát có thể được thêm vào tại điểm chuyển tiếp. Nếu tiếp theo là câu lệnh khác cho một chuyển động vận hành, ta cũng có thể đưa vào một bán kính hoặc cạnh vát ở chỗ chuyển tiếp này.

Thí dụ: Chốt trục (Hình 4).

ka3

Với việc áp dụng những đường bao người ta nhận được chương trình đơn giản như sau cho việc tiện biên dạng hoàn chinh:

N5G1 A90A150Z32Z-4      (P1)

N10Z-18        (P2)

N15 A210 A180 X26 Z-32 B0.8 B0.8       (P3)

N20 A90 AI 80 X48 Z-50 B-1 B5  (P4)

N25A90A140X96Z-68B4  (P5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here