Home Gia công Ôn tập và đào sâu

Ôn tập và đào sâu

677
0

Sự lựa chọn bước răng của lưỡi cưa phụ thuộc vào đâu?

Những ứng dụng nào phù hợp với các loại cưa máy? Quy trình khoan và những thông sô gia công cắt gọt

xf1

Trong quá trình khoan dụng cụ thường dẫn một chuyển động cắt tròn, trong khi đó bước dẫn tiến chuyển động thẳng theo chiều của trục quay (Hình 2).

xf2

Nhờ lực của bước dẫn tiến, dụng cụ cắt đi vào vật liệu khoan. Chuyển động cắt hình tròn tạo ra lựccắt.Tốcđộcắtv được xác định tùy theo loại mũi khoan, phương pháp khoan, vật liệu khoan và theo yêu cầu của chất lượng gia công (Bảng 1).

xf3

Nó có ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ mũi khoan. Do sự đa dạng của các loại lưỡi khoan, vật liệu cắt và lớp phủ là những trị số ấn định của nhà sản xuất dụng cụ cần được lưu ý.

Vòng quay n có thể đọc ở biểu đổ vận tốc hay được tính bằng tốc độ cắt V với đường kính lưỡi khoan

xf4

Bước dân tiên f(mm) môi vòng tùy thuộc và vật liệu khoan, vật liệu cắt của lưỡi khoan, đường kính của lưỡi khoan, phương pháp khoan và chiều sâu khoan (Bảng 1). Nó ảnh hưởng đến cấu tạo phoi và công suất yêu cẩu.

xf5

Tốc độ bước dẫn tiến vf (mm/phút) được tính bằng số vòng quay n và bước dẫn tiến.

Tốc độ bước dẫn tiênvf=n.f

xf6

Để gia công khoan đúng kỹ thuật, ta cẩn lưu ý đến yêu cầu vể độ chính xác của lỗ khoan cũng như về các mặt công nghệ (thí dụ như tốc độ cắt, khả năng kẹp chặt…), kinh tế và yếu tố môi trường.

Từ lựa chọn tốc độ cắt và đường kính lỗ khoan ta được số vòng quay và qua số vòng quay với bước dẫn tiến ta được tốc độ bước dẫn tiến.

Đối với điều kiện bình thường thì áp dụng bảng giá trị chuẩn của nhà sản xuất dụng cụ cắt. ở điểu kiện có thay đổi thì phải điều chỉnh giá trị cắt (Bảng 1, trang 122).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here