Home Gia công Phân loại các phương pháp sản xuất

Phân loại các phương pháp sản xuất

354
0

Các phương pháp sản xuất thủ công hay công nghiệp được phân loại tùy theo dạng của phôi gia công được tạo ra, thay đổi hay giữ nguyên. Nếu lưu ý đến kết cấu của vật liệu lúc gia công mới được tạo ra, giữ nguyên, giảm đi hoặc lớn ra, người ta chia những phương pháp sản xuất ra thành sáu nhóm chính (Hình 1)

Hình dạng cùa chi tiết qua các phương pháp gia công được
tạo rathay đổigiữ nguyên dạng
Dạng thô

(đổ khuôn) (Nhóm chính 1)

Tạo dạng

(Nhóm chính 2)

Cắt đứt

(Nhóm chính 3)

Đắp, lắp, ghép

(Nhóm chính 4)

Phủ lớp

(Nhóm chính 5)

Thay đổi tính chất của vật liệu

(Nhóm chính 6)

tạo raSựk

giữ nguyên trạng

ết hợp cùa nguyt

nhỏ lại

ỉn vật liệu qua các phương pháp đư lớn raỢc

giữ nguyên trạng, nhỏ lại hay lớn ra

Hình 1: Các nhóm chính của phương pháp sản xuất

ga6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here