Home Gia công Phân loại máy

Phân loại máy

298
0

Máy như là hệ thống kỹ thuật

Để nhận biết chức năng và tác dụng của một cái máy, người ta có thể xem máy tổng quát như một hệ thống kỹ thuật, trong đó năng lượng, nguyên vật liệu và thông tin được đưa vào, nhận được sự chuyển đổi ở đây và sau đó lại rời khỏi máy (Hình 1).

Hình 1: Máy được xem như là hệ thống kỹ thuật qua thí dụ ở một máy tiện

plm

 

Theo cách nhìn về hệ thống kỹ thuật người ta có thể phân loại máy ra làm 3 loại theo chức năng chính của máy:

Máy chuyển đổi năng lượng : Máy động lực

Máy chuyển đổi vật liệu : Máy gia công (máy làm việc)

Máy chuyền đổi thông tin : Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử (máy tính)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here