Home Gia công Phân loại theo hình dạng tế vi của Gang Graphite

Phân loại theo hình dạng tế vi của Gang Graphite

361
0

Tùy vào hình dạng graphite có 3 loại:
+ Gang xám: Graphite dạng tấm
+ Gang cầu: Graphite dạng hình cầu
+ Gang dẻo: Graphite có dạng cụm bông (giống bông hoa).

1

 GANG XÁM

Tùy vào mức độ graphite hóa có 3 loại:
* Gang xám ferit: G tấm trên nền ferit.

2

  * Gang xám ferit + peclit: Gtấm trên nền ferit+peclit

3

* Gang xám peclit: G tấm trên nền peclit.

4

5

Được dùng làm

6

7

 GANG DẺO

Ủ từ gang trắng.
Thời gian dài.

8

Tùy vào mức độ graphite hóa khi ủ, có 3 loại :
* Gang dẻo ferit

9

10

11

12

 

Được dùng làm

13

GANG CẦU

 

Biến tính gang xám khi đúc với Mg, Ce…
Có 3 loại :
* Gang cầu ferit:

14

14

15

16

 

Được dùng làm

17

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here