Home Gia công Phân loại theo loại vảy hàn

Phân loại theo loại vảy hàn

506
0

ở hàn vảy với vảy hàn đật sát vào, chi tiết được nung nóng ở chỗ hàn với nhiệt độ hàn vảy. Sau đó chất vảy hàn được làm chảy ra khi chạm vào chi tiết.

ở hàn vảy với miếng vảy hàn được lót vào trong, người ta nung nóng chi tiết cùng chung một lượng vảy hàn được định trước với nhiệt độ hàn vảy ở mối hàn.

ở hàn vảy nhúng chi tiết được nung nóng trong bể vảy hàn chảy lỏng, nơi vảy hàn chảy lấp vào khe hở mối hàn.

Năng lượng tiêu thụ trong quá trình hàn

Theo nguồn năng lượng để nung nóng ta phân biệt

Hàn vảy qua khí ga (hàn vảy bằng ngọn lửa, hàn vảy bằng lò)

Hàn vảy qua vật thể rắn (hàn vảy bằng mỏ hàn, hàn vảy khối)

Hàn vảy qua chất lỏng (bể vảy hàn, hàn vảy nhúng)

Hàn vảy qua tia (hàn vảy bằng tia laser)

Hàn vảy qua dòng điện (hàn vảy bằng điện trở, hàn vảy bằng cảm ứng).

ở hàn vảy bằng ngọn lửa các chi tiết kết nối được nung nóng với ngọn lửa bằng khí ga. Chất vảy hàn được nạp vào khi chỗ hàn đạt nhiệt độ làm việc. Đặt miếng vảy hàn có dạng mối hàn vào chi tiết, nhưthế nhiệt dẫn vào phải truyền qua chi tiết chảy đến chất vảy hàn, nếu không chất vảy hàn sẽ bị nung quá lửa (Hình 1).

lvhan

 

hay hợp kim đổng.Trước khi nung nóng mũi mỏ hàn phải được làm sạch các oxít hay qua mạ tráng lớp thiếc trước khi bắt đẩu công việc hàn vảy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here