Home Cơ điện tử Phẩn tử điều khiển

Phẩn tử điều khiển

290
0

Các tín hiệu đến từ bộ phát tín hiệu được xử lý bằng các phần tử điểu khiển, sau đó kết quả được chuyển đến thiết bị chuyền mạch.

Xử lý tín hiệu gốm các bước:

  • Liên kết (lôgic) tín hiệu đẩu vào
  • Làm trễ tín hiệu đẩu ra
  • Lưu sự liên kết tín hiệu
  • Nhân (sao lại) tín hiệu

Xử lý tín hiệu được thực hiện bằng thiết bị (phẩn cứng) hoặc bằng chương trình (phần mềm). Phẩn cứng có thể là thiết bị cơ khí, khí nén, thủy lực, điện hoặc điện tử. Phẩn mềm được sửdụng trong bộ PLC (bộ điều khiển lôgic lập trình), điều khiển CNC và điểu khiển quy trình.

Thí dụ: Trong hệ điều khiển của bộ phân loại (Hình 1, trang.465), ghi rẽ phân loại được xi lanh khí nén đẩy sang trái, khi ở chi tiết dài tổn tại ba tín hiệu đẩu vào E1, E2, và E3 cùng một lúc. Các tín hiệu này liên kết với nhau như thế nào?

Giải đáp: Thí dụ như ba tín hiệu có thể liên kết với nhau thông qua hai van áp suất tác động bằng khí nén (Hình 1).

ptdk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here