Home Gia công Phương pháp ăn xói mòn khoét

Phương pháp ăn xói mòn khoét

349
0

Xói mòn khoét trục đơn. Điện cực chỉ dịch chuyển ở chiều của bước dẫn tiến (Hình 1 trang 189).

Xói mòn hành tinh.Trong quá trình gia công, các điện cực được dịch chuyển trệch ra ngoài theo trục X và trục Y qua thiết bị hành tinh. Chuyển động này có thể xảy ra với bước dẫn tiến ở trục z hay không (Hình 3). Trong xói mòn hành tinh có thể ăn xói mòn thô và ăn xói mòn tinh với cùng một điện cực và chỉnh sửa kích thước ăn xói mòn cuối cùng.

dien2

Xói mòn được điểu khiển theo quỹ đạo. Sự dịch chuyển của điện cực cũng như của bàn kẹp ở trục X,trụcY và trục z được tính trước bởi chương trình điều khiển NC. Nhưthế có thể ăn xói mòn mặt cắt, được thu hẹp hoặc mở rộng theo chiều xuống dưới. Thường cũng có một trục điểu khiển c để xử lý thí dụ nhưtạo khả năng ăn xói mòn rãnh dạng xoắn ốc (Hình 4).

dien3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here