Home Gia công Quá trình chuyển tiếp vật liệu

Quá trình chuyển tiếp vật liệu

549
0

Vật liệu nóng chảy ở điện cực thành dạng giọt đi qua trên chi tiết và tan chảy ở đó thành đường hàn (mối hàn). Loại hổ quang sẽ xác định giọt vật liệu chuyển tiếp như thế nào, trong đó tùy theo khoảng cách của điện cực và kích cỡ của giọt mà có thể xảy ra tình trạng tiếp xúc ngắn hạn hay ngắn mạch giữa điện cực và chi tiết (Bảng 1).

vatl

Dòng điện một chiều có thể dẫn đến hổ quang phun, hồ quang dài hay hổ quang ngắn. Với dòng điện xung (Trang 224), vật liệu đạt đến tình trạng chuyển tiếp không ngắn mạch với xu hướng bắn tóe ít. Hàn với xung hồ quang được sửdụng cho tất cả các vật liệu dày, thép hợp kim, kim loại nhẹ, thép lá mỏng và hàn ở vị trí khó khăn. So sánh với hàn điện một chiều việc sử dụng xung điện hàn rõ ràng tạo ra ít nhiệt hơn ở chi tiết dẫn đến ứng suất méo và ứng suất co ngót nhỏ hơn.

Phương pháp hàn. ở hàn MIG (Metal Inert Gas) khí argon hay khí helium được sửdụng làm khí trơ bảo vệ (phản ứng chậm). Khí bảo vệ này là cẩn thiết để hàn kim loại không sắt, hợp kim nhôm và thép hợp kim cao. Ở hàn MAG (Metal-Active-Gas) người ta sử dụng khí bảo vệ hoạt tính (có khả năng phản ứng kích hoạt). Thuộc vể loại này gồm có khí C02 (Ký hiệu là MAGC) và khí hỗn hợpargon với C02và 02 (MAGM).Các khí bảo vệ này ảnh hưởng đến việc chuyển tiếp vật liệu ở trong hồ quang, chiểu sâu ngấu (chiểu sau thâm nhập), hình dạng mối hàn và sự tạo thành kim loại nóng chảy văng ra. Khuyết điểm của khí hoạt tính là sự cháy hoàn toàn của thành phẩn hợp kim và qua đó giảm sức bển của đường hàn (mối hàn). Qua sự lựa chọn thích hợp vật liệu bổ sung có thể tác dụng ngược lại. Quá trình hàn MAG được sử dụng để hàn thép hợp kim và không hợp kim với tốc độ nóng chảy cao.

Hàn hổ quang trong môi trường khí bảo vệ Vonfram

Gồm hàn Voníram trong khí trơ (hàn WIG) và hàn plasma vonữam (hàn WP). Hai quá trình hàn này làm việc với với điện cực Vonữam không nóng chảy. Que hàn với vật liệu bổ sung cho hổ quang phẩn lớn được dẫn bằng tay và nóng chảy từđó.

Thiết bị hàn gổm một nguổn điện hàn, có thể được chuyển sang một chiều hoặc xoay chiều, và một mỏ hàn với nguồn điện hàn được kết nối qua bộ dây hàn. Trong bộ dây hàn là điện hàn và dây mạch điểu khiển, ống khí bảo vệ và ống cấp/thoát nước làm nguội ở mỏ hàn lớn (Hình 1). Khí bảo vệ sử dụng là khítrơargon và helium hay hỗn hợp hai khí đó.

vatl1

Điện một chiều, điện xoay chiểu hay dòng điện mạch động cóthểsửdụngởhàn hổ quang trong môi trường khí bảo vệ (Hình 1 trang 224). Qua một dòng điện mạch động nguời ta đạt được một mối nối bắc cẩu khe hở và hàn an toàn ở vị trí khó. Lỗi mối hàn ở cuối đường hàn, thí dụ như ở hàn ống, được ngăn ngừa qua việc giảm dòng điện xuống chậm.

Hàn bằng dòng điện một chiểu WIG với điện cực âm Voníram được sử dụng chủ yếu cho hàn thép hợp kim cũng như kim loại không sắt và hợp kim của nó.

Đẩu điện cực voníram được mài nhọn, hồ quang cháy ổn định và có thể được dẫn tốt hơn trong khi hàn. Vùng chảy (độ ngấu) hẹp và sâu (Hình 2trang 223).

Hàn WIG bằng dòng điện xoay chiều phần lớn được sử dụng để hàn vật liệu nhôm và kim loại nhẹ khác, ở nửa sóng dương của dòng điện xoay chiểu, điện tử chảy từ chi tiết qua điện cực Voníram và xé lớp oxít có độ nóng chảy cao của kim loại nhẹ. ở nửa sóng âm, điện tửchạy đến chi tiết và sản xuất ra nhiệt để làm chảy lỏng kim loại.

Quá trình hàn WIG được sử dụng đặc biệt cho kết cấu hàn hảo hạng của chi tiết mỏng và thép lá từ thép hợp kim cao và hợp kim nhôm (Hình 2).

vatl2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here