Home Gia công Quá trình lắng ly tâm diễn ra như thế nào?

Quá trình lắng ly tâm diễn ra như thế nào?

237
0
 a cau tao vit 49

HìnhVII- 1.Nguyênlýlàmviệccủa máyly tâmlắng.

a cau tao vit 50

 

HìnhVII- 2.Quátrìnhlắnglytâm:Lắngtronghuyềnphùvàphânriêngnhũtương

 

Rôto của máy ly tâmlắng có dạng hình trụ, kín, thành của rôto không cóđục lỗ. Khi rôto quay dưới tác dụng của lực ly tâm, huyền phù hay nhũ tương được phân thành các lớpriêngbiệttùy theo khốilượng riêng của nó. Lớp khối lượng riêng lớn ở sát thành rôto, lớp có khối lượng riêng nhỏ ở phía trongLy tâmlắng gồmhaiquá trình: quá trình lắng pha rắn tiến hành theo những quy luật của thủy động lực học; quá trình nén bã tiến hành theo những qui luật cơ học.

Quá trình lắng trong máy ly tâmkhác quá trình lắng trong trường trọng lực. Lắng trong trường trọng lực, vận tốc lắng coi như bằng nhau ở các vị trí khác nhau vì gia tốctrọng trường không phụ thuộc vào tọa độ rơi – hạtlắng theo phương song song với nhau. Trong trường lựcly tâm vận tốc lắng và gia tốc ly tâmthay đổi phụ thuộc vào vận tốcgốcωvà bán kính quay r (a=ω2r), hạt lắngtheo phương đường kính rôto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here