Home Gia công Quá trình thấm ướt

Quá trình thấm ướt

388
0

Điều kiện tiên quyết cho kết nối bằng hàn vảy là chất liệu hàn vảy lỏng thấm ướt trên (làm ẩm) vật liệu nền. ở đây xảy ra sự lan rộng nhanh của chất vảy hàn lỏng trên bể mặt của chi tiết (Hình 2).

tuot1 tuot2 tuot3 tuot4 tuot5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here