Home CNC QUỸ ĐẠO DAO CHUYỂN ĐỘNG NHANH

QUỸ ĐẠO DAO CHUYỂN ĐỘNG NHANH

338
0

Mọi chuyển động trong chế độ G00 đều là chuyển động nhanh không theo đường tròn (chuyển động tròn hoặc Xoắn thường không thể thực hiện với tốc độ cao). Chuyển động tuyến tính thực của dao giữa hai điểm chưa hắn là đường ngắn nhất theo dạng đường thẳng. Quỹ đạo dao lập trình và quỹ đạo dao thực có thể khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

  • Số lượng trục được lập trình đồng thời.
  • Chiều dài thực của chuyển động trên từng trục.
  • Tốc độ chạy dao nhanh của từng trục.

Do mục đích duy nhất của chuyển động nhanh là tiết kiệm thời gian (chuyển động từ vị trí dao hiện hành đến vị trí dao đích), quỹ đạo dao khác với biên dạng chi tiết gia công. Vì các lý do an toàn, bạn cần chú ý qũy đạo chạy dao nhanh, đặc biệt khi lập trình đồng thời cho hai hoặc nhiều trục. Trên quỹ đạo chuyển động nhanh phải không có chướng ngại.

Nếu có chướng ngại vật giữa hai điểm bất kỳ trong quỹ đạo dao, bộ điều khiển không thề giúp dao tránh chướng ngại vật đó, đơn giản do bộ điều khiển không có phương tiện phát hiện chướng ngại vật. Nhà lập trình chịu trách nhiệm bảo đảm mọi chuyển động dao (kể cả chạy dao nhanh) xảy ra không gặp chướng ngại vật.

Các chướng ngại vật có thể can thiệp vào chuyển động dao bao gồm:

  • ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIA CÔNG

Kẹp, ngàm định vị, đổ gá,- bàn máy quay hoặc phân độ,chi tiết gia công, …

  • ĐỐI VỚI MÁY TIỆN

Ụ dộng, mũi chông tâm, mâm cặp, gối tựa, tâm sống,tấm mặt, đồ gá, dao khác, chi tiết gia công, …

Các chướng ngại vật khác có thể phát sinh từ phương pháp gá lắp và định ví, thiết kế máy, phương pháp lắp dao, …

Luôn luôn chú ý đến các chướng ngại vật trong quá trỉnh chuyển động nhanh!       

Mặc dầu chướng ngại vật có thế hiện diện trên hành trình các chuyển động cắt trong chế độ G01, G02 hoặc G03 (ví dụ, tiện mặt ngoài hướng đến ụ động trên máy tiện) nhưng hầu hết các vấn đề chỉ xảy ra trong chế độ chạy dao nhanh G00, G29, G30, và các chu kỳ cố định G81 đến G89, G73 và G76. Trong khi chuyển động nhanh, quỹ đạo dao có thể dễ dự đoán hơn so với chuyển động cắt. Bạn cần nhớ, mục đích duy nhất của chuyến động nhanh là đưa nhanh dao từ vị trí này đến vị trí khác, nhưng không nhất thiết phải là đường thẳng.

Để vòng qua các chướng ngại vật và vẫn bảo đảm chuyển động nhanh an toàn trong chương trình, bạn hãy khảo sát các tùy chọn khả dụng trong lập trình chuyến động nhanh.

Chuyển động theo một trục

Chuyển động dao bát kỳ được lập trình một cách chuyên biệt mỗi lần chỉ cho một trục luồn luôn là đường thẳng dọc theo trục đã chọn. Nói cách khác, từng chuyến động nhanh song song với một trong các trục khả dụng phải được lập trình trong block riêng. Chuyển động này luôn luôn tương đương với khoảng cách ngắn nhất giữa các điểm đầu và cuối của chuyển động (Hình 19.1).

Hình 19.1. Chuyển động theo 1 trục đối với gia công tấm (trục XY)

19.1

Các block chương trình liên tiếp, mỗi block chí chứa chuyển động trên một trục, có thể gộp trong chương trình để tránh các chướng ngại khi gia công. Phương pháp lập trình này được ưa chuộng trong các trường hợp ‘biết vị trí chính xác hoặc gần đúng của một số chướng ngại vật (chẳng hạn đồ gá hoặc kẹp định vị) trong khi chuẩn bị chương trình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here