Home Gia công Quy tắc làm việc

Quy tắc làm việc

300
0

Trước khi hàn làm sạch chỗ mối hàn và quét với • Không nên để chất trợ dung dính vào da chất trợ dung hàn            • Chỗ làm việc phải thoáng gió

Sau khi hàn phải loại bỏ chất trợ dung hàn còn thừa

Ký hiệu của chất trợ dung thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế qua các con số cho loại chất trợ dung hàn, chất nển trợ dung hàn và chất trợ dung kích hoạt cũng như ký hiệu chữ A cho dạng lỏng, chữ B cho dạng cứng và chữCcho dạng sệt (dẻo, nhâo) (Bảng 1). Ký hiệu từ trước đến nay có chữ F cho chất trợ dung, s cho kim loại nặng, L cho kim loại nhẹ và H cho hàn vảy cứng (Bảng 2).

vhan5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here