Home Cơ điện tử Sơ đồ mạch của hệ điều khiển bằng khí nén

Sơ đồ mạch của hệ điều khiển bằng khí nén

1267
0

Cấu tạo của sơ đồ mạch

Hệ thống điều khiển khí nén được chia thành nhiều mạch (Hình 1). Sơ đồ mạch bao gồm các cấu kiện có chức năng liên quan chặt chẽ với nhau. Trong mỗi sơ đồ mạch các cấu kiện được bố trí và mô tả từ dưới lên trên theo hướng của dòng năng lượng.

bbv1

Ký hiệu của cấu kiện

Ký hiệu của các phần tử trong sơ đồ mạch được quy định theo khóa trong tiêu chuẩn DIN ISO 1219-2.

Ký hiệu đẩy đủ của một cấu kiện bao gồm 4 phần chính (Hình 2):

bbv2

  • Số của hệ thống (thiết bị, máy)
  • Số sơ đổ mạch trong hệ thống
  • Mẫu tự nhận dạng (chữ cái mã) của cấu kiện (Bảng 1)
Bảng 1: Mẫu tự nhận dạng cho cấu kiện
ATruyền động, cơ cấu chấp hành (xi lanh…)
MĐộng cơ truyền động (động cơ điện)
PBơm và máy nén khí
SPhần từ tín hiệu (van dẫn 3/2)
VVan (Van dẫn, van áp suất kép,…)
ZCác phẩn tử khác (áp ké, bộ lọc….)
  • Số của cấu kiện

Có thể không cần ghi số hệ thống khi sơ đổ mạch rõ ràng thuộc về một thiết bị hoặc một máy cụ thể. Số của cấu kiện là số thứ tự (số đếm) của phần tử cùng loại trong một mạch. Đổi với thiết bị phát tín hiệu ghi nhận vị trí cuối hành trình của một xi lanh, thì sổ đếm”1 “là vị trí cuối phía sau và số đếm “2” là vị trí cuối phía trước của ti pittông.

Thí dụ vế ký hiệu của các cấu kiện trong sơ đồ mạch:
Ký hiệuSố sơđồ mạchLoai cấu kiệnSốđếmGhi chú
2A12Xi lanh1Số đếm có thề bỏ khi chỉ có 1 xi lanh trong sơ đồ mạch
1V11Van1Số “1” thường được dành riêng cho van tác chỉnh cùa xi lanh
2S12Bộ phát tín hiệu1Só”1″cho vị trí cuối phía sau cùa ti pittông (không chuẩn hóa)
2S22Bộ phát tín hiệu2Số “2” cho vị trí cuối phía trước cùa ti pittông (không chuẩn hóa)
1S31Bộ phát tín hiệu3Van khởi động, số “3” do đã dùng các số “1” và “2”
0Z1(0)Đơn vị bảo dưỡng1“0” mô tả cấc cấu kiện trước sơ đồ mạch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here