Home CNC Tạm dừng gia công theo số vòng quay

Tạm dừng gia công theo số vòng quay

915
0

Trong các chế độ dwell khác nhau (được chọn bằng tham số hệ thông) định dạng lập trình là như nhau, nhưng ý nghĩa sẽ rất khác nhau. Trong một số ứng dụng, có thể cần lập trình sự tạm dừng theo số vòng quay thay vì thời gian.

Ví dụ, trong nguyên công cắt rãnh trên máy tiện, chuyển động dao được lập trình đến đáy rãnh sẽ đòi hỏi dao cắt rãnh duy trì vị trí đó trong một khoảng thời gian để làm sạch đáy rãnh. Việc tính toán thời gian theo giây sẽ giải quyết vấn đề này, nhưng có một giải pháp khác có thể rất hấp dẫn. Nhiều bộ điều khiển cung cấp sự lập trình số chiều quay trục chính một cách trực tiếp, nhưng phải xác lập tham số hệ thống. Ví dụ, có thể lập trình thời lượng tạm dừng (dwell) đủ lâu để hoàn tất ba vòng quay trục chính, bất kể r/min của trục chính.

Xác lập hệ thống

Nếu hệ thống điều khiển được xác lập để chấp nhận dwell theo số vòng quay trục chính, thay vì thời gian theo giây hoặc miligiây, sự lập trình sẽ rất đơn giản. Toàn bộ điều cần làm làgọi lệnh G04, tiếp theo là số vòng quay theo yêu cầu:

G04 X3.0

G04 P3000

G04 U3.0

Các định dạng này đều có cùng kết quả dwell trong ba vòng quay trục chính. Làm thế nào để biết giá trị trang chương trình là thời gian hay số vòng quay?Không thể biết điều đó, bạn chỉ biết các xác lập điều khiển. Dấu hiệu duy nhất là đánh giá các giá trị nhập tạm dừng (dwell). Số vòng quay 3.0 thường ngắn hơn nhiều so với 3.0 giây tạm dừng, bạn hãy chú ý, số vòng quay vẫn có thể sử dụng dấu thập phân, chắng hạn Ví hoặc Va vòng quay.

Đương lượng thời gian

Hai chế độ dwell này không thể đặt chung trong một chương trình, thậm chí giữa các chương trình cũng rất khó. Tham số’ hệ thống CNC mỗi lần chỉ có thể xác lập một chế độ dwell. Do các tham số điều khiển thường được xác lập cho dwell theo giây hoặc miligiây, thay vì theo số” vòng quay, bạn cần phải tính đương lượng thời gian, do đó phải biết đường kính trực chính (r/min)

Thời gian dwell theo giây có thể tính theo số’ vòng quay với công thức:dwell

Trong đó:

60:       số giây trong một phút

n:         số vòng quay trục chính yêu cầu

r/min:   tốc độ trục chính hiện hành (vòng/phút)

Ví dụ

Để tính thời gian dwell theo giây tương đương ba vòng quay trục chính với tốc độ trục chính là 420 r/min, có thể áp dụng công thức: Dwellgiây = 60 x 3/420 = 0.429

Block chương trình biểu thị ba vòng quay trục chính theo thời lượng dwell sẽ là một trong ba dạng dưới đây:

G04 X0.429

G04 P429

G04 U0.429

Bạn cũng có thể tính đương lượng thời gian dwell từ số vòng quay trục chính. Nói chung, kết quả thường không phải là số nguyên, bạn cần làm tròn theo giá trị nguyên lớn hơn .gần nhất. Công thức nêu trên được đổi thành:dwell.1jpg

Ví dụ

Để kiểm chứng công thức là đúng, bạn hãy dùng giá trị 0.429 giây đã tính từ ví dụ trước và tính số vòng quay với tốc độ trục chính 420 r/min:

Dwell vòng = 420 x 0.429 / 60 = 3.003 vòng quay

Kết quả này khẳng định công thức nêu trên là đúng. Nói chung, tính toán này bắt đầu với giá trị dwell đã được làm tròn, ví dụ đến 0.5 giây.

Dwell vòng = 420 x0.5/60 = 3.5 vòng quay

Thời gian dwell dựa trên số vòng quay trục chính được dùng chủ yếu trên các máy tiện CNC đặc biệt khi cắt gọt với tốc độ trục chính rất chậm. Sự quay trục chính chậm khồng có dung sai rộng như tốc độ nhanh, không cho phép sai số lớn trong tính toán dwell. Bạn cần nhớ, mục đích là nhận được ít nhất một vòng quay chi tiết để đạt được kết quả gia công Mong muốn. Hơn nữa, tại sao phải lập trình dwell? Bạn hãy xét ví dụ:

Dwell được lập trình có thời lượng là nửa giây, với tốc độ trục chính 80 r/min. Số vòng quay trong 0.5 giây sẽ là:

80 x 0.5/60 = 0.6666667

nhỏ hơn một vòng quay hoàn chỉnh của trục chính. Thời lượng dwell 0.5 giây là không đủ. Dwell tối thiểu được tính toán với công thức nêu trên sẽ là:

60 x 1/80 = 0.75 giây

Nói chung, kiểu tính toán này ít sử dụng trong thực tế, giá trị dwell lập trình thường tính toán theo thời gian tiêu chuẩn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here