Home Gia công Solidworks tạo lập mô hình tham số

Solidworks tạo lập mô hình tham số

462
0

Solidworks  là một “Người tham số hóa mô hình ” đúng như vậy, đây là một công cụ có khả năng điều chỉnh hình dạng. Để hiểu hơn bạn có thể xem nội dung bên dưới, nhìn vào hình chữ nhật có kích thước 2×4 (Hình 1). Hình chữ nhật này không được dùng phần mềm tham số hóa để vẽ và được định nghĩa bằng điểm tọa độ. Kích thước được tùy chình và thêm vào hình chữ nhật sau khi vẽ. Nếu điểm tọa độ được dùng để xác định và tạo một hình chữ nhật 2×6 thì kích thước 4.00 vẫn được giữ nguyên, điều này là cho thấy kích thước là độc lập với hình chữ nhật.

1

 

Trong (hình 2) thể hiện 1 hình chữ nhật 2×4 được vẽ với phần mềm solidworks. Hình chữ nhật được xác định bởi các kích thước, không phải là điểm tọa đ, bởi vì phần mềm solidworks là một “Người mô hình hóa tham số”, thay đổi kích thước sẽ thay đổi luôn cả hình dạng. Nháy đúp kích vào kích thươc 4.00 và nhập vào 6.00 thì sẽ thay đổi được kích thước của hình chữ nhật là 2×6.

2

 

Bởi vì lập mô hình tham số là điều chỉnh kích thước, Đối với một đối tượng chúng ta sẽ thấy được những thay đổi về hình dạng như thế nào khi kích thước bị thay đổi hay nói đầy đủ hơn là ảnh hưởng của kích thước đối với hình dạng đối tượng khi được chỉnh sửa. Ở (hình 3) ta thấy hình vuông 2×2 với 1 hình tròn có đường kính 1. Được tròn này được định vị thông qua khoảng cách theo phương ngang và phương dọc so với góc phải bên dưới của hình vuông. Nếu như kích thước của hình vuông từ 2 lên 4 thì lỗ tròn sẽ bị di chuyển sang phải bởi vì vị trính của lỗ tròn ràng buộc bởi khoảng cách so với góc phải bên dưới. Nếu như lỗ tròn được ràng buộc vào điểm góc trái phía trên và khi thay đổi kích thước của hình chữ nhật lên 4 thì lỗ vẫn giữa nguyên vị trí cũ

 

3