Home Gia công Tăng tốc độ cắt

Tăng tốc độ cắt

303
0

Sử dụng vật liệu cắt có lớp phủ

Mặt trước phải làm nhẵn và mài bóng

Sử dụng nhiểu dung dịch cắt gọt.

Sự cọ mòn. Với các phoi đi qua mặt tạo phoi và sự cọ sát của chi tiết ở mặt thoát xảy ra sự mòn cơ học ở các mặt này. Độ lớn của sự ăn xói mòn thay đổi chỉ một ft với nhiệt độ tăng. Oxít hóa. ở nhiệt độ cao phần của vật liệu cắt bị oxít hóa. Điếu này dẫn đến tình trạng để lại lằn khía và lằn nứt, đặc biệt ở rìa của vùng tiếp xúc của dụng cụ với chi tiết.

Sự khuếch tán. Khi có một hóa chất tương đồng giữa vật liệu cắt và vật liệu chi tiết, thí dụ như hợp kim cứng HM hay thép gió và thép diển ra sự trao đổi nguyên tử ở nhiệt độ cao. Sự này dẫn đến sự xói mòn phần của mặt trước.

Qua dụng cụ có lớp phủ (trang 116) làm giảm bớt sựcấu tạo của biên tích tụ, sự cọ sát cơhọc,oxíthóa và khuếch tán (Hình 3). Lớp phủ bốc hơi cho vật liệu cơ bản dai một bề mặt cứng cao và một độ bền mài mòn lớn.

33.2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here