Home Gia công Tạo Point trong solidworks

Tạo Point trong solidworks

609
0

Dùng POINT để làm tâm lỗ khi ta dùng lệnh HOLE hay dùng để gán ràng buộc khi cần thiết. Tạo các điểm tham chiếu giúp bạn xử lý rất nhiều trong việc thiết kế solidworks Sau đây là một số phương pháp để tạo POINT.

1. Arc Center : Điểm làm việc là tâm của cung tròn.

1

 

 

2. Center of Face : Điểm làm việc là trọng tâm của một mặt

2

 

 

3. Intersection: Điểm là việc là giao của 2 đường, hai cạnh hoặc hai trục

3

 

4. Projection: Điểm làm việc được tạo bằng cách chiếu đối tượng này đối lên đối tượng khác.

4

 

 

5. Along curve: Điểm làm việc nằm trên cạnh được chỉ ra.

  •  Distance: Điểm được tạo ra cách điểm chuẩn một khoảng được chỉ ra.
  • Percentage: Điểm được tạo ra cách điểm chuẩn một đoạn bằng phần trăm độ dài của cạnh.
  • Evenly distribute: điểm được tạo ra cách đều giữa hai điểm đầu mút của cạnh.

5