Home Cơ điện tử Thông số kỹ thuật cho nội suy vòng tròn

Thông số kỹ thuật cho nội suy vòng tròn

248
0

Chiều quay G02 theo chiều kim đổng hổ hay G03 ngược chiều kim đổng hồ.

Tọa độ điểm đích (Điểm cuối vòng tròn). Điều này luôn luôn cần thiết ngay cả khi một trong những điểm đích của vòng tròn trùng với điểm khởi đầu.

Vị trí tâm vòng tròn qua việc đưa thông số tâm điểm hay bán kính.

Các thông số (tham số) I, J và K cho vị trí tâm vòng tròn được phân bố cho các trục X, Y và z (Hình4).

tphay

Phẩn lớn các hệ điều khiển, khoảng cách từ điểm khởi đầu của vòng tròn đến tâm điểm vòng tròn được thông báo qua gia số với I, J và K, kể cả khi có điều kiện hành trình G90 (kích thước tuyệt đối). Việc cho biết số liệu bằng tâm điểm với các thông số có ưu điểm so với cách lập trình bằng cách thông báo số liệu bán kính (đơn giản hơn) là hệ điều khiển nhận ra điểm đích được lập trình bị lỗi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here