Home CNC TRẢ VỀ ZERO MÁY SƠ CẤP

TRẢ VỀ ZERO MÁY SƠ CẤP

431
0

Máy CNC bất kỳ có thể có hơn một điểm quy chiều Zero máy (chuẩn máy) tùy theo thiết kế. Ví dụ, nhiều trung tâm gia công với bộ thay đối mâm dao có vị trí quy chiều máy thứ cấp, thường được dùng để chỉnh thẳng hàng cả hai mâm dao trái và phải khi thay mâm dao. Hầu hết các máy công cụ đều chỉ sử dụng một vị trí Zero máy. Để đến vị trí sơ cấp này, lệnh chuẩn bị G28 được dùng trong chương trình và còn có thể được dùng trong chế độ MDI.

Lệnh G28 dịch chuyển trục hoặc các trục chuyên biệt đến vị trí Zero máy, luôn luôn theo tốc độ chạy dao nhanh. Điều đó có nghĩa là lệnh G00 là mặc định và không cần lập trình. Trục hoặc các trục của chuyến động Mong muôn (với giá trị nào đó) phải luôn luôn lập trình. Chỉ những trục được lập trình mới có hiệu lực.

Ví dụ

N67 G28

cho thấy chỉ có G28 được lập trình trong block – đây là lệnh còn thiếu. Ít nhất một trục phải được chuyên biệt với lệnh G28, ví dụ:

N67 G28 Y. .

sẽ chỉ đưa trục Y đến vị trí quy chiều máy, hoặc…

N67 G28 Z . .

sẽ chỉ đưatrục Z đến vị trí quy chiều Zero máy, và

N67 G28 X. . Y. . Z. .

sẽ đưa cả ba trục này về vị trí Zero máy. Chuyến động nhiều trục bất kỳ đều đòi hỏi chú ý đặc biệt về khả năng hành trình, bị gấp khúc.

Điểm trung gian

Một trong các yêu cầu cơ bản trong lập trình là thành phần các chữ và số của từ ngừ. Trong chương trình, mồi chữ cái phải được tiếp theo bằng một hoặc nhiều chữ số. Câu hỏi đặt ra là các trục trong G28 có các giá trị nào? Chúng sẽ là điểm trung gian trong chuyến động trở về Zero máy. Khái niệm chuyển động trung gian trong G28 hoặc G30 là một trong các tính năng lập trình thường bị hiểu sai.

Các lệnh G28 và G30 phải luôn luôn chứa điềm trung gian (vị trí dao). Theo định nghĩa và thiết kế của Fanuc, các lệnh G28 / G30 có chuyển động được thiết lập sẵn để đến điểm trung gian, trên đường về Zero máy.

Các giá trị tọa độ của các trục liên quan với lệnh G28 và G30 Juôn luôn biểu thị điểm trung gian.

Mục đích của điểm hoặc vị trí trung gian là rút ngắn chương trình, thường là một block. Sự rút gọn này hơi đặc biệt, do đó bạn cần hiểu khái niệm về điểm trung gian.

Khi lệnh G28 hoặc G30 được dùng trong chương trình, ít nhất phải chuyên biệt một trục trong block. Giá trị của trục đó là điểm trung gian, do hệ điều khiển diễn dịch. Các chế độ tuyệt đối và số gia G90 và G91 tạo ra sự khác biệt lớn khi diễn dịch hành ví của G28 hoặc G30, sẽ được trình bày ngắn gọn dưới đây.

Hình 20.4. Điểm trung gian đối với trở về Zero máytheo các trục X và Y.20.4

Chuyển động dao trên Hình 20.4 là từ lỗ tâm của chi tiết. Trong chuyển động đó, dao có thể va chạm với kẹp định vị góc trên bên phải trên đường đến Zero máy nếu chuyển động đến vị trí này được lập trình trực tiếp. Trên hình chỉ xét các trục X và Y. Điểm trung gian có thể được lập trình ở vị trí an toàn, mà không làm cho chương trình dài hơn. Chương trình không có điểm trung gian có thể được cấu trúc như sau:

G90

G00 X5.0 Y4.0           (MACHINED HOLE)

G28X5.0Y4.0           (MACHINE    ZERO MOTION)

Chương trình có điểm trung gian ở vị trí an toàn sẽ thay đổi đôi chút.

G90

G00 X5.0 Y4.0                         (MACHINED HOLE)

G28 X12.0 Y4.0       (MACHINE ZERO MOTION)

Các ví dụ đó nêu rõ lý do về chuyển động kép. Điều này rất đơn giản, chỉ để tiết kiệm một block chương trình. Mục đích là sử dụng một block của chương trình đề đạt được hai chuyển động, bình thường cần đến hai block. Chương trình an toàn cũng có thể như sau:

G90

G00 X5.0 Y4.0                       (MACHINED HOLE)

X12.0                                      (SAFE LOCATION)

G28 X12.0 Y4.0    (MACHINE ZERO MOTION)

sẽ có cùng kết quả, nhưng có thêm một block

Ví dụ, sử dụng điểm trung gian, dao có thể được lập trình đề tránh chướng ngại trên đường trở về Zero máy. Nếu được lập trình cẩn thận, vị trí trung gian có thể rất hữu ích. Nói chung, sẽ thực tiễn hơn khi làm cho điểm trung gian bằng Zero và dịch chuyến dụng cụ cắt đến Zero máy một cách trực tiếp. Điều này được thực hiện bằng cách chuyên biệt điếm trung gian trùng với vị trí dao hiện hành trong chế độ tuyệt đối hoặc chuyên biệt chuyến động dao là Zero trong chế độsố gia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here