Home CNC TRẢ VỀ ZERO MÁY

TRẢ VỀ ZERO MÁY

357
0

Khả năng của hệ thống điều khiển đưa dụng cụ cắt từ vị trí bất kỳ đến vị trí quy chiều máy (chuẩn máy) là tính năng cơ bản cua mọi hệ thống CNC hiện đại. Nhà lập trình và người vận hành hiểu khái niệm vị trí quy chiều máy và vị trí Zero máy hoặc vị trí chuẩn máy. Đây là vị trí của mọi sống trượt máy tại một trong các giới hạn hành trình tối đa trên từng trục. Vị trí chính xác được nhà chế tạo máy quy định thường không thay đổi trong suốt tuổi thọ của máy. Sự trả về vị trí đó là tự động, theo yêu cầu từ bảng điều khiển, trong chế độ MDI, hoặc thông qua chương trình.

VỊ TRÍ QUY CHIỀU MÁY

Sự hiện hữu của vị trí quy chiều máy nhằm các mục đích quy chiều. Để bảo đảm máy CNC chính xác, không chỉ cần có các bộ phận máy chất lượng cao, mà còn phải có vị trí đặc thù có thể được coi là điểm chuẩn của máy – vị trí Zero hoặc vị trí gốc.

Zero máy là vị trí cố định trên máy CNC có thể vươn tới một cách lặp lại nhiều 1ần, theo yêu cầu, thông qua bảng điều khiển, MDI, hoặc thực thi mã chương trình.

Trung tâm gia công

Mặc dầu các trung tâm gia công có thiết kế khác nhau, nhưng chỉ có 4 vị trí có thể là Zero máy, trong mặt phẳng XY:

  • Góc dưới bên trái của máy.
  • Góc trên bên trái của máy.
  • Góc dưới bên phải của máy.
  • Góc trên bên phải của máy.

Nói chung, thường bắt đầu phần thứ nhất của chương trình mới từ vị trí Zero máy. Thông thường, nhiều chương trình thực hiện sự thay dao ở vị trí Zero máy và trở về vị trí đó khi hoàn tất sự thực thi chương trình. Một số vị trí nêu trên là không thuận tiện để gá lắp chi tiết trên bàn máy và tháo chi tiết sau khi gia công.

Vị trí quy chiều máy tiêu chuẩn đôi với trung tâm gia công đứng là góc trên bên phải của máy khi chiều vuông góc đến mặt phẳng XY (Hình 20.1).

Vị trí Zero máy trên trục Z luôn luôn là nơi thực hiện thay dao tự động (ATC). Đây là vị tríthường được đặt ở khoảng cách an toàn từ bàn máy và vùng làm việc. Đối với hầu hêt các máy, Zero máy tiêu chuẩn của trung tâm gia công CNC là giới hạn hành trình tốì đa của từng trục theo chiều dương, tuy nhiên vẫn có thể có các ngoại lệ.

20.1

Hình 20.1. Vị trí Zero máy ở góc trên bên phải của trung tâm gia công đứng CNC

Như minh họa trên Hình 20.2, một số trung tâm gia công đứng CNC có vị trí Zero máy ở góc trên bên trái của mặt phẳng XY.

Hình 20.2. Vị trí Zero mảy ở góc trên bên trái XY của trung tâm gia công đứng CNC.20.2

Trong cả hai minh họa, mũi tến hiển thị chiều chuyển động dao hướng đến vùng làm việc, chuyển động dao từ Zero máy theo chiều ngược lại sẽ dẫn đến điều kiện được gọi là hành trình quá mức – bạn hãy so sánh hai khả năng:

Chuyển động dao từ Zero máy, nếu Zero máy ở góc trên bên phải:

X+Y+Z+ … chuyển động dao sẽ quá hành trình

Chuyển động từ Zero máy, nếu Zero máy ở góc trên bêntrái:

X+Y+Z+ … chuyển động dao sẽ quá hành trình

Hai góc còn lại (dưới bên trái và dưới bên phải của mặt phẳng XY) không được dùng làm Zero máy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here