Home Gia công Trạng thái của vật liệu trong biến dạng

Trạng thái của vật liệu trong biến dạng

436
0

Những tính chất cẩn thiết của vật liệu

Chỉ có vật liệu đạt được độ dai theo mức yêu cẩu trong kỹ thuật biến dạng mới được sử dụng. Biểu đồ “ứng suất – Biến dạng” giải thích vể sự phù hợp này (Hình 2). Biến dạng xảy ra trong phạm vi dẻo giữa giới hạn đàn hổi/? cũng nhưgiới hạn độ giãn/? 02và độ bền kéo R . Vật liệu có độ giãn dẻo lớn cho phép biến dạng tốt và chỉ đàn hổi ít. Thép không hợp kim và hợp kim nhôm đặc biệt phù hợp cho biến dạng. Nhưng khả năng biến dạng cũng còn tùy thuộc vào nhiệt độ.

rd2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here