Home Gia công Ứng dụng cơ cấu rót đẳng áp để rót chất lỏng có...

Ứng dụng cơ cấu rót đẳng áp để rót chất lỏng có nạp khí

358
0

Ðể tránh tổnthất khi rót chất lỏngcónạp ga CO2người ta sửdụng loại cơcấu rót đẳng áp. Chu trình làmviệc của cơ cấurót đẳngápgồm:

−   nạp đầy khí vào bao bì, áp suất của khí bằngápsuất củachất lỏng đã nạp khí;

−   mở lỗ nạp chất lỏng;

−   chất lỏngchảy vào bao bì chứa không có chênh lệch áp suất mặt thoáng, chỉchảy nhờ chênh lệchcột áp;

−   nạp vào đầy bao bì đến mức chất lỏng đã định trước hoặc theo thời gian (thông thường thì không có thiết bịđịnh lượng );

−   đóng lỗ nạpchất lỏng.

 

 

 

a cau tao vit 47

 

HìnhVI-4. Cơ cấurótđẳng áp

 

Với qui trình nạp như vậy, sản phẩm trong chai còn giữ được hàmlượng khí

CO2cần thiết. Thông thường quá trình rót đẳng áp được tiếnhành ở nhiệtđộ thấp đểgiảmthiểu sự thoát CO2ra khỏisản phẩmlỏng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here