Home Gia công Ứng dụng cơ cấu rót đẳng áp để rót chất lỏng có...

Ứng dụng cơ cấu rót đẳng áp để rót chất lỏng có nạp khí

50
0

Ðể tránh tổnthất khi rót chất lỏngcónạp ga CO2người ta sửdụng loại cơcấu rót đẳng áp. Chu trình làmviệc của cơ cấurót đẳngápgồm:

−   nạp đầy khí vào bao bì, áp suất của khí bằngápsuất củachất lỏng đã nạp khí;

−   mở lỗ nạp chất lỏng;

−   chất lỏngchảy vào bao bì chứa không có chênh lệch áp suất mặt thoáng, chỉchảy nhờ chênh lệchcột áp;

−   nạp vào đầy bao bì đến mức chất lỏng đã định trước hoặc theo thời gian (thông thường thì không có thiết bịđịnh lượng );

−   đóng lỗ nạpchất lỏng.

 

 

 

a cau tao vit 47

 

HìnhVI-4. Cơ cấurótđẳng áp

 

Với qui trình nạp như vậy, sản phẩm trong chai còn giữ được hàmlượng khí

CO2cần thiết. Thông thường quá trình rót đẳng áp được tiếnhành ở nhiệtđộ thấp đểgiảmthiểu sự thoát CO2ra khỏisản phẩmlỏng.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here