Home CNC VÍ DỤ LẬP TRÌNH

VÍ DỤ LẬP TRÌNH

340
0

Để minh họa ứng dụng thực tiễn của chế độ nội suy tuyến tính trong chương trình CNC, dưới đây là ví dụ đơn giản (Hình 21.6).

Ví dụ 1vd1

Ví dụ 2vd2

(CLOCKWISE DIRECTION FROM P1)

Nội suy tuyến tính cung cấp phương tiện lập trình mọi chuyển động trực chuẩn (đứng và ngang) và chuyển động chéo theo khoảng cách tuyến tính ngắn nhất giữa hai điểm. Tốc độ cắt phải được lập trình,trong chế độ này, để cắt gọt vật liệu một cách hợp lý. Chú ý, nếu vị trí tọa độ không thay đổi từ điểm này đến điểm kế tiếp, một block đến block kế tiếp sẽ không cần lặp lại trong (các) block tiếp theo.

Hình 21.6. Ví dụ minh họa nội suy tuyến tính đơn giản21.6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here