Home CNC XÓA BÙ CHIỀU DÀI DAO

XÓA BÙ CHIỀU DÀI DAO

481
0

Trong lập trình, điều quan trọng là phương pháp tổ chức hợp lý. Điều đó có nghĩa là lệnh chương trình được kích hoạt khi cần thiết và bị mất hiệu lực ngay khi không còn cần thiết. Các lệnh bù chiều dài dao cũng tuân theo quy tắc đó.

Sự xóa bù chiều dài dao có thể được gộp trong chương trình có một lệnh chuẩn bị đặc biệt được dùng để xóa phương pháp bất kỳ được chọn cho bù chiều dài dao, G43 hoặc G44. Lệnh xóa bù chiều dài dao trong chương trình (hoặc thông qua MDI) là G49:g49

Phương pháp dùng lệnh G49 trong một block riêng, ngay trước khi trở về Zero máy theo trục Z, ví dụ:

Phương pháp thứ hai, xóa bù chiều dài dao

N53 G91 G28 Z0 H00

Trong trường hợp này, lệnh G28 đi kèm với H00. Chú ý, ở đây không dùng lệnh G49 trong block, H00 sẽ xóa bù chiều dài dao. Không có xác lập H00 trên bộ điều khiến, do đó chỉ có nghĩa là xóa bù chiều dài dao.

Chương trình còn có thể được bắt đầu với lệnh bù chiều dài dao bị xóa í trong điều khiển chương trình), thường trong dòng lệnh an toàn (block an toàn hoặc block khởi đầu)

Nl G20 G17 G4 0 G80 G49

… hoặc biến thể của block nêu trên.

Nl G20

N2 G17 G40 G80 G49

Phương pháp cuối cùng để xóa bù chiều dài dao là hoàn toàn không lập trình lệnh xóa bù chiều dài dao.

Điều đó có vẻ hơi lạ, nhưng vẫn có thể xảy ra. Hầu hết các ví dụ được nêu trong sách này đều không sử dụng lệnh G49. Tại sao? Điều gì xảy 1’a ở cuối sự gia công của từng dao?

Nguyên tắc của Fanuc hoàn toàn rõ ràng, lệnh G28 hoặc G30 (cả hai đều trả dao về Zero máy) sẽ xóa chiều dài dao một cách tự động.

Ý nghĩa rất đơn giản, nhà lập trình có thể tận dụng ưu điểm của nguyên tắc này và không cần xóa bù chiều dài dao một cách chuyên biệt, nếu máy trở về vị trí thay dao. Điều này là bình thường đối với mọi máy có bộ thay dao tự động.

Phương pháp bất kỳ trong các phương pháp nêu trên sẽ bảo đảm xóa bù chiều dài dao. Có thế có vài khác biệt giừa các nhà chế tạo, bạn nên xem sổ tay hướng dẫn sử dụng máy đế biết phương pháp cụ thể.

Có một số máy đòi hỏi sử dụng G49 cho từng dao

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here