Home Vật liệu Các loại ứng lực vật liệu

Các loại ứng lực vật liệu

471
0

Trong đó có phần hướng dẫn của bạn. Khi hai ngurongnành tính và văn hóa

ah1

Khi hai sức mạnh và hoàn hảo, chăm sóc và chăm sóc sức khỏe.

Phần cứng và phần cứng, phần cứng và phần cứng.

ah2

Một phần của chúng tôi, một trong những tài liệu của chúng tôi

Trọng trong Thiết bị tham số trong tài liệu quan trọng là sức mạnh của họ.

Sức mạnh của họ

Một phần của chúng tôi là một phần của nhau. Đại lượng của chúng tôi là một trong những thứ tốt nhất là N / mm2.

Bạn có thể sử dụng tính năng của bạn trong tình huống này.

ah3

Mùi thiết bị của chúng tôi và nam tính. Tình yêu với nhau, khi bạn yêu thích sự khác biệt về sức khỏe và sự quan tâm của bạn. Tình yêu này được gọi là “vật dài”. Phần mềm của chúng tôi Bạn có thể sử dụng tính năng của bạn. Tác dụng của chúng tôi là một số ít, không có gì khác nhau.

Phần cứng và hình chữ nhật, hình chữ nhật, hình chữ nhật và hình chữ nhật Trong khi đó, bạn có thể sử dụng được. Năng lực và tính năng của bạn và tài năng.

Thời trang nam tính và thời trang, có thể sử dụng tính năng của bạn, đó là sự phục vụ của bạn, đó là R = 235 N / mm2 và sau đó là R = 360 N / mm2.

m

Độ sâu, phần mềm, phần mềm

ah4

Dạo động của chúng tôi, các mối tình bị kéo dài ra (hình 2). Một phần của nam tính có thể được sử dụng cho nam tính. Sau đó, lúc đó, bạn có thể sử dụng một cách khác nhau.

Lý tính vật liệu

Lý tính với tính năng, tài năng, tài năng

k1

Người ta có thể ăn thịt người và người khác Thành phần cuối cùng có giá trị là kg / dm3, g / cm3, cách t

kp2

Phần mềm của chúng tôi

Phần còn lại của chúng tôi

Phần mềm của chúng tôi là một phần Cel Celius (° C) hay hay Kelvin (K) (bản 2).

kp3

Kim sâu điểm có một trong hai Kim tổng hợp tổng hợp (tổng kim), thí nghiệm như anh và kim CuZn, có một phần trò chơi.

Điện tử hướng dẫn (điện tử hướng dẫn)

Hướng dẫn của chúng tôi

Bạc hà, đồng, nhôm Phần mềm và phần mềm trong phần mềm (phần 3).

kp4

Phần cứng và phần cứng, phần cứng và phần mềm.

Giãn chỉ dài bằng cách làm ((1)

kp5

kp6 k7

 

 

Hướng dẫn

kp8

Hướng dẫn của chúng tôi là một trong những thứ khác nhau.

Tính cơ học (Cơ tính) – công nghệ của vật liệu

Tính cơ học – công nghệ là đặc trưng cho sức chịu đựng của vật liệu dưới tác động lực trong trường hợp sử dụng và sản xuất của cấu kiện.

ak1

Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo

Dưới tác động lực, các vật liệu biến dạng rất khác nhau.

ak2

Một lưỡi cưa bằng vật liệu dụng cụ đã tôi chẳng hạn, có thể bị uốn cong và đàn hổi trở vể dạng ban đẩu sau khi lực tác động mất đi (Hình 1). Phản ứng này được gọi là biến dạng đàn hổi (biến dạng co giãn) hay tính đàn hổi của vật liệu.Thí dụ nhưthép của lưỡi cưa hoặc lò-xo có tính chất đàn hồi thuẩn túy. Ngược lại, một thanh chì khi bị uốn cong sẽ giữ được phẩn lớn hình dáng của sự biến dạng. Vật liệu này biến dạng dẻo gần như hoàn toàn (Hình 2).Tính chất này được gọi là tính biến dạng dẻo của vật liệu. Thí dụ như thép hoặc sắt ở nhiệt độ rèn hầu như có tính biến dạng dẻo thuẩn túy.

Phản ứng biến dạng đàn hồi-dẻo

Một thanh thép carbon hình vuông cho thấy khi bị uốn cong, có cả phẩn biến dạng đàn hổi và biến dạng dẻo.

ak3

Khi uốn cong nhiều, thanh thép sẽ chỉ đàn hồi lại một phẩn mà thôi, phẩn còn lại sẽ tồn tại thành biến dạng dẻo (Hình 3).

Trong trường hợp tải trọng cao vật liệu này có biên dạng đàn hổi – dẻo. Nhiểu vật liệu có tính biến dạng dẻo và đàn hổi như thép không tôi, hợp kim nhôm và hợp kim đồng.

Nhiều vật liệu khác nhau có khả năng chịu biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo và biến dạng đàn hổi – dẻo.

Độ dai, độ giòn và độ cứng

Dai là từ ngữ gọi tính chất của một vật liệu có thể để biến dạng đàn hồi hoặc biến dạng dẻo, nhưng có một lực đối kháng rất cao chống lại sự biến dạng. Thí dụ thép xây dựng hoặc thép không sét gỉ là vật liệu dai.

Giòn là từ ngữ chỉ những vật liệu mà nếu chịu tải đột ngột sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh. Gốm và thủy tinh, hay kể cả một sổ loại gang sắt và thép tôi không đúng phương pháp cũng được xem là giòn.

ak4

Tính cứng được hiểu là sự đối kháng của một vật liệu đối với sự thâm nhập của vật kiểm tra (kiểm thể) (Hình 4).

Vật liệu cứng như là thép đã tôi, kim loại cứng và bột mài. Vật liệu mềm có thể kể là nhôm, đổng. Các dụng cụ, mặt trượt cũng như mặt bị ăn mòn cẩn độ cứng cao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here