Home Cơ điện tử Kỹ thuật điện Đo công suất mạch điện xoay chiều ba pha

Đo công suất mạch điện xoay chiều ba pha

2117
0

1/ Đo công suất mạch ba pha

Tùy theo mạch điện ba pha mà ta có các phương pháp đo công suất tác dụng sau:

Trường hợp mạch ba pha đối xứng, có dây trung tính (mạch ba pha đối xứng bốn dây) thì ta chỉ cần dùng một oát-mét một pha đo công suất một pha rồi nhân ba (hình 9.18a):

3 pha 1

Nếu là mạch ba pha không đối xứng có dây trung tính thì ta phải dùng ba oát-mét công suất ba pha rồi cộng lại (hình 9.18b).

3 pha 2 3 pha 3

Trường hợp mạch ba pha không có dây trung tính (ba pha ba dây), phụ tải đối xứng hoặc không đối xứng, để đo công suất ta dùng hai oát-mét như hình 9.18c.

Công suất tức thời qua mỗi oát-mét Wi và W2 là: P1 = iauac,   P2 = ibubc

Công suất tức thời qua hai oát-mét: P = P1 + P2 = iauac  + iBuBC

vì Uac = Ua- uc và Urc = UB – uc, nên:

3 pha 4.

Do mạch chỉ có ba pha ba dây theo định luật Kiếc Khốp (Kirchhoff)l ta có: ic = -(IA + Ib); do đó P= iAuA + iBuB – icUc = Pa + Pb + Pc

Ta thấy, công suất tức thời qua hai oát-mét chính bằng công suất tức thời của ba pha. Vậy công suất tác dụng qua hai oát-mét phải bằng công suất tác dụng của ba pha.

P3P = P1 + P2

Chú ý khi dùng phương pháp đo công suất bằng hai oát- mét nếu ta đã mắc các cuộn dây đúng cực tính như ở hình 9.17 mà kim của một oát-mét nào đó vẫn quay ngược, thì ta phải đổi chiều cuộn dây điện áp của oát-mét ấy, và kết quả công suất nó chỉ phải lấy giá trị âm. Ví dụ kim oát-mét W2 chỉ ngược thì: P3P = Pi – P2

Cho nên ta nói rằng công suất của mạch ba pha bằng tổng đại số chỉ của hai oát-mét.

Thực vậy, dựa vào đồ thị vectơ vẽ ở hình 9.18d ta có thể chứng minh điều này. Ta có:

3 pha 5

Trường hợp nếu góc lệch pha j> 60° thì P2 = UbcIbCos(30° + j) < 0 do đó: P3P = P1-P2

Người ta đã chế tạo loại oát-mét ba pha gồm hai cơ cấu oát-mét một pha nối chung một trục. Cách mắc dây oát-mét ba pha như ở phương pháp đo công suất ba pha bằng hai oát-mét.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here