Home Cơ điện tử Kỹ thuật điện Kiểm tra lỗi trong bản thiết kế Orcad

Kiểm tra lỗi trong bản thiết kế Orcad

631
0

1/ Lệnh design rules check

DRC là công cụ. rất hữu ích trong việc kiểm tra xem trong bản thiết kế sơ đồ mạch nguyên lý có lỗi hay không. Các lỗi này sẽ được đánh dấu trên các trang sơ đồ nguyên lý bằng những ký hiệu của DRC và liệt kê trong bảng tổng hợp. Chính vì vậy, bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra vị trí và sửa các lỗi về thiết kế và điện tử.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định các điều kiện gây nên lỗi đã được kích hoạt chẳng hạn như linh kiện nằm ngoài khung lưới, các mạng mạch không được nối, linh kiện, các nhánh, chân nối không nhận dạng được, các sản phẩm không tương thích với Schematic Design Tools của Orcad.

Công cụ DRC cung cấp cho bạn hai thành phần đế báo lỗi về điện tử như sau:

 • Những lỗi cần được khắc phục.
 • Các thống tin về những tình huống có thể hay không chấp nhận trong bản đề án thiết kế.

Khi bạn kích hoạt công cụ DRC, lỗi hiện trạng của trang thiết kế sẽ được liệt kê.

Khung thoại DRC có hai thước lệnh:

1.1/ Design Rules Check

design 1

Thước lệnh này chứa các thành phần sau:

 • Scope: Chỉ định phương cách xử lý toàn bộ đề án hay chỉ riêng những trang sơ đồ mạch đã chọn.
 • Action: Chỉ định quá trình kiểm tra lỗi hay xóa các ký hiệu DRC trước đó
 • Report: Chỉ định nối dung của tập tin báo cáo nếu các thành phàn này được chọn.
 1. Create DRC markers for warnings\ Tạo các ký hiệu DRC trong các trang” sơ đồ mạch báo lỗi đã xác lập trong thước lệnh ERC Matrix.
 2. Check hierarchical port connectionsThay đổi các chân nối mạch của các trang sơ đồ nguyên lý trong thư mục sơ đồ chủ trùng với các nhánh nối mạch trên các trang sơ đồ trong sơ đồ mạch con.Check off-page connector connections
 3. Đổi các tên của bộ nối sang trang trong trang sơ đồ mạch cho phù hợp với các trang sơ đồ mạch khác.
 4. Check unconnected nets

Kiểm tra điều lệ hệ thống mạng kết mạch không được nối ít nhất hai nhánh kết mạch.

–    Check SDT compatibility

Kiểm tra tính tương thích với sản phẩm SDT của Orcad nếu bạn lưu tập tin thiết kế của bạn dưới dạng SDT.

–    Report identical part references

Kiểm tra tên đôi chiếu duy nhất của linh kiện

–    Report invalid packaging

Báo cáo các thành phần kết hợp thành tố hợp mạch vật lý

–    Report hierarchical ports and off – page connectors

Liệt kê các nhánh nối mạch và bộ nối sang trang.

-Report off – grid objects

Liệt kê các tên và vị trí của những đối tượng nằm ngoài khung lưới.

–    Report alỉ net names

Hiện tất cả tên hệ thống mạng nối mạch.

 • Report file

Tên của tập tin báo cáo.

 • View Output

Chỉ định quan sát các kết quả của thành phần kiểm tra DRC trong khung cửa số xử lý văn bản của Capture.

 • Thước lệnh ERC matrix

Thước lệnh này hiện bảng giá trị.

design 2

 

Mỗi ô trong bảng tham số đối chiếu với các đường nối mạch điện tử giữa các loại tín hiệu giao tiếp với ô. Nếu ô mang giá trị w thì DRC sẽ hiện thống báo lỗi khi gặp đúng đoạn nối mạch đã chỉ định. Còn nếu các ô bỏ trống thì sẽ không hiện thông tin về sự nối mạch. Còn các ô mang giá trị E có nghĩa là chúng thuộc dạng lỗi phải khắc phục.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here