Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 2: Mài bóng

Mạ Điện_Bài 2: Mài bóng

207
0

mai-bong-va-danh-bong6

MÀI BÓNG 

1. Mài bóng

– Mài bóng là quá trình gia công cơ khí làm bằng phẳng bề mặt kim loại thô; có thể loại bỏ màng ôxi hóa, vết gỉ, vết hàn, vết xước …. làm cho bề mặt kim loại bằng phẳng, bóng. Mài bóng được tiến hành bời các hạt mài.

a. Chọn hạt mài

– Chọn hạt mài càn cứ vào vật liệu gia công khác nhau và chất lượng gia công bề mặt. Hạt mài thường dùng xem bảng l – l.

mai-bong-va-danh-bong1

– Độ hạt của hạt mài xem báng 1 – 2.

mai-bong-va-danh-bong2

b) Công nghệ mài bóng

– Mài bóng được tiến hành trên phớt mài có dính những hạt mài. Tốc độ dài của phớt mài có quan hệ mật thiết với hiệu quá mài bóng. Chọn tốc độ dài khác nhau căn cứ vào nguyên liệu sản phẩm khác nhau và yêu cầu độ bóng bề mặt khác nhau. Tốc độ dài yêu cầu khi mài bóng nguyên liệu khác nhau xem bảng I – 3.. quan hệ giữa tốc độ quay và tốc độ dài xem bảng I – 4.

mai-bong-va-danh-bong3

mai-bong-va-danh-bong4

2. Những sự có và phương pháp khắc phục

xem bảng I – 5

mai-bong-va-danh-bong5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here