Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 75: Xử lý nước thải AXIT KIỀM

Mạ Điện_Bài 75: Xử lý nước thải AXIT KIỀM

359
0

xu-ly-nuoc-thai-axit-kiem

XỬ LÝ NƯỚC THẢI AXIT KIỀM

Phân xưởng mạ thường dùng các dung dịch mạ khác nhau, công nghệ sản xuất khác nhau, nước thải có axit kiềm khác nhau, có nơi chủ yếu là axit, có nơi chủ yếu là kiềm, có nơi có lúc là axit, có lúc là kiềm … Cần căn cứ vào tình hình cụ thể chọn phương pháp xử lý khác nhau.

1. Phương pháp trung hòa tự nhiên

Nước thải có axit, kiềm chảy đến bể chứa trung hòa, tự nhiên trung hòa, xử lý đồng thời axit và kim. Khi axit và kiềm đạt đến cân bằng, có thể thải ra ngoài, nhưng nước thải ra axit và kiềm, số lượng và nồng độ có biến động lớn, phương pháp trung hòa tự nhiên thường không đạt tiêu chuẩn nước thải ra. Vì vậy, dùng phương pháp này, còn cần phải hỗ trợ cho vào các hóa chất hoặc các biện pháp khác, để bảo đảm hiệu quả xử lý ổn định.

2. Phương pháp trung hòa các chất

Cho vào nước thải các chất chứa axit hoặc kiềm, để thực hiện phản ứng trung hòa, đạt được tiêu chuẩn nước thải ra.

– Hóa chất trung hòa tính kiềm có mấy loại sau: CaCO3, CaO, xỉ lò (Cao,MgO), NaOH, Na2C03, NH4OH…

– Hóa chất trung hòa tính axit: khí thải công nghiệp hóa chất (S02 …), khí than (C02, CO …), axit phế phẩm công nghiệp.

Căn cứ vào sự thay đổi số lượng nước thải có axit kiềm mà dùng phương pháp trung hòa liên tục hoăc gián đoạn. Thông thường khi nước thải số lượng lớn dùng phương pháp xử lý liên tục, do máy đo pH tự động khống chế bổ sung hóa chất, khi nước thải số lượng ít, dùng phương pháp gián đoạn.

3. Phương pháp trung hòa lọc

Nước thải chảy vào thiết bị lọc trung hòa có chứa đá vôi… mà được trung hòa. Thiết bị lọc gồm có ba loại: bể lọc trung hòa, tháp lọc trung hòa và trung hòa kiểu thùng quay.