Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 72: Pha thêm chất chỉ thị và dung dịch đệm

Mạ Điện_Bài 72: Pha thêm chất chỉ thị và dung dịch đệm

262
0

pha-them-chat-chi-thi

PHA CHẾ CHẤT CHỈ THỊ VÀ DUNG DỊCH ĐỆM

1. Metyl da cam

Cân 0,1 g Metyl da cam hòa tan trong 100 ml nước nóng, nếu có chất không hòa tan phải lọc.

2. Eriochrome Black T

Cân 0,5 g Eriochrom Black T hòa tan trong 25 ml C;H5OH và 75 ml Trietanolamin.

3. Chỉ thị PAN

Cân 0,2 g PAN hòa tan trong I00 ml Q>H5OH.

4. Murexitde

Cân 0,2 g Murexitde và 100g NaCl, mài nghiền hỗn hợp đổng đều.

5. Phenolphtalein

Cân 1g Phenolphtalein hòa tan trong 80ml C2H5OH. sau khi hòa tan, cho nước làm loãng đến 100 ml.

6. C31H28O3N2SNa4: Xylenlorange

Cân 0,2 g C31H28O3N2SNa4 hòa tan trong 100 ml nước.

7. Chỉ thị tinh bột

Cân 1g tinh bột hòa tan. cho ít nước, khuấy thành hồ, cho 100 ml nước đun sôi, khuấy đều, đun sôi, để nguội, cho vài giọt CHCl3.

8. Thymolphtalein: C28H30O4

Cân 0,1 g  C28H30O4 hòa tan trong 100 ml C2H5OH.

9. Dung dịch đệm pH = 10

Cân 54 g NH4CI hòa tan trong nước, cho 350 ml NH4OH đặc. làm loãng đến 1 lít.