Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 35: Mạ Hợp Kim Vàng

Mạ Điện_Bài 35: Mạ Hợp Kim Vàng

304
0

ma-hop-kim-vang6

MẠ HỢP KIM VÀNG

Mạ hợp kim vàng để thỏa mãn yêu cầu công nghiệp điện tử và trang trí, giảm giá thành, tiết kiệm vàng.

Mạ hợp kim vàng gồm có mạ hợp kim Au – Co, Au – Ag, Au – Cu, Au – Cu – Cd … Màu sắc của hợp kim vàng thay đổi theo sự thay đổi cua thành phần hợp kim, quan hệ giữa màu sắc lớp mạ hợp kim và thành phần hợp kim xem bảng 13-1.

ma-hop-kim-vang1

1. MẠ HỢP KIM VÀNG – COBAN

Mạ hợp kim vàng – coban dùng để mạ những chi tiết chịu mài mòn trong mạch điện in, tiếp điểm trong mạch điện. Dung dịch mạ hợp kim vàng – coban có thể cho thêm In2(S04)3 để nâng cao độ bóng, nhưng cho nhiều lớp mạ giòn. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ mạ vàng – coban xem bảng 13-2.

ma-hop-kim-vang2

 

2. MẠ HỢP KIM VÀNG – NIKEN

Lớp mạ hợp kim vàng – niken có độ cứng cao, chịu mài mòn tốt, dùng để mạ những chi tiết chịu mài mòn như đầu cắm, tiếp điếm…

Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ mạ vàng – niken xem bảng 13-3.

ma-hop-kim-vang3
3. MẠ HỢP KIM VÀNG – ĐỒNG

Thành phầ dung dịch và chế độ công nghệ mạ hợp kim vàng – đồng xem bảng 13-4.

ma-hop-kim-vang4

4. MẠ HỢP KIM AU – SB

Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ mạ Au – Sb xem bảng 13-5.

ma-hop-kim-vang5