Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 37: Mạ dung dịch hợp kim Đồng Thiếc muối CITRAT...

Mạ Điện_Bài 37: Mạ dung dịch hợp kim Đồng Thiếc muối CITRAT – STANAT

286
0

Dung-dich-ma-hop-kim-đong-thiec-citrat-stanat4

DUNG DỊCH MẠ HỢP KIM ĐỒNG THIẾC MUỐI CITRAT – STANAT

Dung dịch mạ hợp kim đồng thiếc muối citrat – stainat hiệu suất cao (> 95%), thành phần đơn giản, hàm lượng thiếc 10%. dung dịch ổn định, phạm vi sử dụng mặt độ dòng điện hẹp, nhạy với tạp chất.

1. Thành phần và chế độ làm việc mạ hợp kim đồng thiếc citrat – stanat

Thành phần và chế độ làm việc xem bảng 14 – 3.

Dung-dich-ma-hop-kim-đong-thiec-citrat-stanat1

2. Pha chế dung dịch

(Lấy ví dụ trong 1 lít dung dịch)

Cân 160g C6H8O7 hòa tan trong 500 ml nước, cho 115 g KOH, cho 28 g Cu2(OH)2CO3 vào dung dịch trên, gia nhiệt, dung dịch trong, không có bọt khí, để nguội, cho 15 g KH2P04, lọc, được dung dịch muối đồng.

Trong bình khác, cân 50 g K2SnO3 3H20 hòa tan trong 200 ml nước kiềm loãng (nước cho thêm 3 – 5 g KOH), sau khi hòa tan hoàn toàn, cho 2 ml H202, lọc, được dung dịch stanat, vừa khuấy vừa cho dần dần muối stanat vào dung dịch muối đồng, sau khi bổ sung nước đến 1 lít, dùng C4H8O7 hoặc KOH điều chỉnh pH =9-10. Điện phân dung dịch, được dung dịch cần mạ.

3. Những sự cố và phương pháp khắc phục

Những sự cố và phương pháp khắc phục xem bảng 14-4.

Dung-dich-ma-hop-kim-đong-thiec-citrat-stanat2

Dung-dich-ma-hop-kim-đong-thiec-citrat-stanat3