Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 43: Mạ trên Nhựa POLIPROPYLEN (PP)

Mạ Điện_Bài 43: Mạ trên Nhựa POLIPROPYLEN (PP)

935
0

ma-tren-nhua-poliester7

MẠ TRÊN NHỰA POLIPROPYLEN (PP)

1. Mạ trên nhựa pp thông thường

a. Công nghệ mạ trên nhựa pp thông thường

Làm thô trước —>  Rửa nước —> Tẩy dầu —> Rửa nước —>  Làm thô —> Rửa nước —> Làm thô —> Rửa nước —> Làm nhạy —> Rửa nước —>  Rửa nước cất—> Hoạt hoá bạc —> Mạ đồng hóa học —>  Rửa nước —>  Mạ điện. Nếu như sử dụng hoạt hóa palađi, quy trình sau khi hoạt hóa như sau: Rửa nước —> Hoạt hóa palađi —>  Rửa nước —> Tẩy keo—>  Rửa nước —> Mạ niken hóa học —> Rửa nước —> Mạ điện.

b. Làm thô Sử dụng phương pháp làm thô hai lần.

Làm thô trước

Dung dịch xử lý xilen, điều kiện xử lý như sau:

ma-tren-nhua-poliester2

Dung dịch làm thô là dung môi hữu cơ, rất khó rửa, đưa vào dung dịch làm thô gây ra mất hiệu quả làm thỏ, vì thế sau khi làm thô trước, cần tiến hành tẩy diu. Công nghệ tẩy dầu như sau:

 

 

Làm thô lần thứ haima-tren-nhua-poliester3

 

Dung dịch làm thô như sau:

ma-nhua-tren-polipropylen (pp)10

Nhiệt độ hai dung dịch trên 70 – 8 độ c. Thòi gian 20- 30 phút.

Làm nhạy

 

ma-tren-nhua-poliester4

Dung dịch hoạt hóa: PdCl2 0.2 2/1: HCI 3 trtl/1: Nước 1000 ml/1.

Dung dịch mạ niken hóa học tinh axit 

 

ma-tren-nhua-poliester5

Dung dịch mạ đồng hóa học

Dung dịch mạ đồng hóa học xem bảng 16-7.

 

ma-tren-nhua-poliester1

– Pha chế dung dịch mạ đồng hóa học thường dùng hóa chất tinh khiết, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thời gian sử dụng. Dung dịch mạ có thể dùng các dung dịch mạ đã giới thiệu mạ trên nhựa ABS, cũng có thể dùng công nghệ mạ khác.

2. Mạ trên nhựa pp dùng cho mạ điện

a. Làm thô nhựa pp dùng cho mạ

ma-tren-nhua-poliester6

Trong quá trình làm thể, cần phải lay động chi tiết.

b. Công nghệ mạ trên nhựa pp dùng cho mạ

Quy trình công nghệ như sau: Tẩy dầu —> Rửa nước —> Trung hoà H2S04 5% —>Rửa nước —> Làm thô—> Rửa nước —> Làm nhạy —> Rửa nước—> Hoạt hóa palađi —> Rửa nước—>Mạ Niken hóa học —> Rửa nước —> Mạ.

– Công nghệ tẩy dầu có thế dùng công nghệ tẩy dầu thông thường. Làm thô làm nhạy dùng cóng nghệ đã giới thiệu trước. Mạ hóa học có thê’ dùng công nghệ mạ hóa học nhựa pp thông dụng, cũng có thế dùng các công nghệ mạ khác.

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mạ nhựa pp

Nếu lớp mạ hóa học kết tủa không hoàn toàn, lớp mạ có bọt khí… trước hốt kiểm tra công nghệ làm thô. Những vấn đề khác được phát sinh cũng như mạ trên nhựa ABS, các vấn đề như giá treo, tiếp xúc điện, quản lý dung dịch…có thể tham khảo phần mạ trên nhựa ABS.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here