Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 45: Mạ trên Nhựa POLICACBONAT (PC)

Mạ Điện_Bài 45: Mạ trên Nhựa POLICACBONAT (PC)

203
0

ma-tren-nhua-pilocacbonnat2

MẠ TRÊN NHỰA POLICACBONAT (PC)

1. Công nghệ mạ trên nhựa PC

Quy trình công nghệ: Làm thô trước —> Rửa nước —> Làm thô hóa học nước—>  Rửa nước—>  Rứa HCl 5% —> Rửa nước —> Làm nhạy —> Rửa nước
hoá —>  Rửa nước —> Mạ hóa học —> Rửa nước —> Mạ điện.

2. Làm thô, làm nhạy và hoạt hóa

a. Làm thô trước

Cần phải kiểm tra nội ứng lực chất dẻo PC, phương pháp như sau:

Phương pháp CCI4

Nhúng vào dung dịch CCI4 100%, ớ nhiệt dộ thường, nòi gian 30 – 60 giây, rửa, quan sát vết nứt. Nếu như phát hiện vết nứt. chứng tỏ có nội ứng lực, sản phẩm có nội ứng lực cần phải khử ứng lực.

Phương pháp axêton

Nhúng sản phẩm vào dung dịch axêton 70%, cho 30%> nước, thời gian 1 phút, rửa. quan sát vết nứt. Nếu như không có vết nứt, có thế làm thô trước trong dung dịch methanol, etvlic, tricloetylen… Nếu như làm thô nhiều, trốn bề mặt có sự ăn mòn, khi làm thồ về sau dễ phát sinh làm thô quá độ.

b. Làm thô

Làm thô nhựa PC có thể tiến hành trong dung dịch làm thô nhựa ABS, nhưng nhiệt độ cần 70 – 80 độ c. Lúc này dung dịch làm thô có chất khí độc hại bay ra, cho nền cần có thiết bị hút độc, để bảo đảm an toàn cho người thao tác.

c. Làm nhạy

Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ như sau:

SnCL                   40 g/1                         Nhiệt độ: Thường
HC1 10               ml/1                             Thời gian: 5 – 10 phút

d. Hoạt hóa

Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ như sau:

PdCI2                  0,5 g/1                             Nhiệt độ: Thường
HC1                      10 ml/1                           Thời gian: 5-10 phút

3. Mạ hóa học

Sản phẩm chất dẻo nhựa PC đã xử lý hoat hóa có thể mạ niken hóa học. Có thê’ sử dụng dung dịch mạ niken hóa học tính kiềm, nâng cao nhiệt độ thích hợp, phải dùng Na2CO3 để điều chỉnh pH, không dùng NH4OH. Pha chế dung dịch như sau:

ma-tren-nhua-pilocacbonnat1

4. Mạ điện

Nhựa PC sau khi mạ niken hóa học có thể mạ tăng độ dày đồng hoặc niken. Cần căn cứ vào yêu cầu sử dụng mà mạ các loại mạ khác. Quy trình công nghệ mạ giống như quy trình mạ trên nhựa ABS.