Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 46: Làm thô bề mặt chất Dẻo khác

Mạ Điện_Bài 46: Làm thô bề mặt chất Dẻo khác

145
0

lam-tho-be-mat-chat-deo-khac5

LÀM THÔ BỀ MẶT CHẤT DẺO KHÁC

Quy trình công nghệ mạ các loại nhựa khác phần lớn giống nhau, đặc biệt là công nghệ mạ, ngoài một số yêu cầu đặc biệt, cơ bản là giống nhau. Chỉ có phương pháp làm thô, mỗi loại chất dẻo có sự khác nhau.

1. Làm thô chất dẻo polistiron (PS)

Chất dẻo PS tính ổn định hóa học kcm, làm thô trước có thể xử lý trong dung dịch dưới đây:

lam-tho-be-mat-chat-deo-khac1

2. Làm thô chất dẻo policlovinyl (PVC)

Nhựa PVC không thể sử dụng ở nhiệt độ cao thể làm thô một trong hai dung dịch dưới dây:

lam-tho-be-mat-chat-deo-khac2

3. Làm thô nhựa politetraFlovinyl (PTFE)

– Nhựa PTFE là nhựa có tính ổn định hóa học cao, chỉ có tác dụng với kim loại kiềm. Có thể cho natri hòa tan trong Naphtalen và C4HsO để xử lý nhựa PTFE, tức là lấy 128 g Naphtalen và 23 g natri hòa tan trong 1 lít C411KO. khuấy 2 giờ, dung dịch có màu đen thì sử dụng được. Dung dịch được bảo quản ở nhiệt độ thấp.

– Phương pháp làm thô là đem nhựa PTFE nhúng vào dưng dịch trên, thời gian 1 – 30 giây. Sau khi xử lý xong có thể rửa bề mật trong axêton, rượu êtylic…Khi xử lý, bề mặt chất dẻo có màu nâu là tốt, nếu thời gian càng dài, bề mặt có màu đen. Nếu sử dụng phương pháp này thì không an toàn.

4. Làm thô nhựa thủy tinh hữu cơ (PMPA)

Thủy tinh hữu cơ được dùng rộng rãi. nhưng chịu dung môi kém, độ giòn lớn. Phương pháp làm thô như sau:

Ngâm trong dung dịch: axêton 50%, êtylic 50%, thời gian ngâm 5 phút. Sau đó, rửa nhiều lần trong dịch Cr03 20%, đến khi toàn bộ bề mặt thân nước.

5. Làm thô nhựa phenotormalđehit (PF)

Nhựa PF dùng nhiều trong công nghiệp, cho thiêm chất độn tạo thành nguyên liệu có tính năng khác nhau. Phương pháp làm thô như sau:lam-tho-be-mat-chat-deo-khac3

Cũng có thể dùng phương pháp sau: CrO3: 10 g/1. H2SO4: 32 g/1, nhiệt độ: 60°c.

6. Làm thô nylon (PA)

Nilon là loại nhựa được dùng rộng rãi trong lĩnh vực điện tử và ôtô, tính ổn định hóa học cao, khó làm thô. Có thể làm thô trong các dung dịch sau:

lam-tho-be-mat-chat-deo-khac4

7. Làm thô nhựa polietylen (PE)

Nhựa PE tiến hành làm thô khó, có thể xử lý như sau :

Làm thô trước:

Xilen: 100%                       Nhiệt độ thường                Thời gian: 30 – 60 giây

Làm thô:  

HNO3: 20 – 40%           HCl: 60 – 80%                     Nhiệt độ: 65°c                Thời gian: 60 giây