Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 54: Nhuộm màu Đồng và hợp kim Đồng

Mạ Điện_Bài 54: Nhuộm màu Đồng và hợp kim Đồng

376
0

cong-nghe-nhuom-mau5

NHUỘM MÀU ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG

Đồng và hợp kim đồng qua xử lý hóa học và điện hóa được màng có màu, màu sắc của màng quyết định bởi thành phần và độ dày của màng. Nhuộm màu đồng và hợp kim đồng có các màu cơ bản như đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lục, đen… nồng độ các màu đậm nhạt khác nhau, màu sắc phong phú. Công nghệ này chủ yếu dùng để xừ lý bề mặt sản phẩm mỹ thuật trang trí. Phương pháp nhuộm màu đồng và hợp kim đồng có nhiều, chủ yếu là phương pháp hóa học, phương pháp điện phân, phương pháp nhiệt luyện. Phương pháp hóa học được dùng nhiều nhất.

I. XỬ LÝ TRƯỚC KHI NHUỘM MÀU

Công nghệ nhuộm màu đồng và hợp kim đồng như sau:

Tẩy dầu -» Rửa nước -» Tẩy axit -» Rửa nước -> Hoạt hóa -» Rửa nước —» Nhuộm màu —» Rửa nước —» Rửa nước nóng sấy khô —» Thụ động hoặc sơn.

1. Tẩy dầu

Căn cứ vào chủng loại dầu và sô’ lượng của chúng mà chọn dung dịch và phương pháp tẩy dầu. Nhưng có một số chi tiết đồng, khi quét lên chất biến màu không tẩy sạch trong kiềm, vì vậy có khi phải dùng phương pháp cơ khí để tẩy đi.

2. Tẩy axit

Tẩy axit để tẩy sạch lớp ôxit đồng trên bề mặt đồng, nếu không nhuộm màu không đều. Màng ôxit mỏng hoặc màng ôxit tái sinh trong quá trình xử lý có thể tẩy trong dung dịch H2S04 5%. Thông thường nếu là đồng tinh khiết dùng dung dịch hỗn hợp CrO3 và H2S04 để tẩy, đổng hợp kim tẩy trong FeCl3. Khi thao tác cần chú ý, sau khi tẩy axit phải rửa sạch ngay.

II. CÔNG NGHỆ NHUỘM MÀU

1. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ nhuộm màu hóa học

Xem bảng 19- 1 và 19-2.

2. Nhuộm màu điện phân

Đồng và hợp kim đồng có thể nhuộm màu điện phân anôt. Bởi vì thành phần chủ yếu của màng là đồng ôxit, vì thế màng dần dần biến đen, nếu cho 1 ít (NH4)6MO7O244H2O, màu đen tăng lên. Thành phần và chế độ công nghệ xem bảng : 19 – 3.

cong-nghe-nhuom-mau1

cong-nghe-nhuom-mau2

cong-nghe-nhuom-mau3

cong-nghe-nhuom-mau4